مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بازرسین بهداشت محیط با حضور در بازار تاناکورا در خیابان شهدای سنندج، ضمن بازدید از مکان مذکور و نظارت بر تعطیلی مغازه های این مکان، تذکرات لازم را به نگهبان بازار مربوطه جهت عدم بازگشایی تا پایان زمان محدودیت اعلام کردند.

آرزو فلاحی ، اظهار کرد: اکیپ‌های نظارتی و بازرسی مرکز بهداشت سنندج، طی چهار روز گذشته در قالب ۹ تیم از ۵۲ مکان تهیه، توزیع و عرضه مواد غذائی، ۲ اداره، ۱۴ مطب، ۲ دفتر خدماتی و پنج مورد از شعب بانک‌ها بازدید کردند.

وی با اشاره به پلمب چهار مکان به جهت اهمال و تخطی در اجرای موازین بهداشتی، افزود: در طی این بازرسی ها چهار مکان صلاحیت بهداشتی جهت ارایه خدمات را دریافت کرده و هشت مکان نیز به علت تخلف از اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی، اخطار ۲۴ ساعته دریافت کردند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه گفت: در مدت زمان یاد شده، چهار مورد شکایات مردمی در سامانه ۱۹۰ ثبت و تعداد ۱۳ مورد اخطاریه صادر شده که مورد پیگیری لازم قرار گرفته و یک واحد دندانسازی و سه قلیان سرا به سبب تخطی از اجرای موازین بهداشتی پلمپ شد.

فلاحی در ادامه از ضبط و کشف ۸۱۰ کیلوگرم انواع مود غذائی تاریخ گذشته در مدت زمان عنوان شده در سنندج خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسین بهداشت محیط ضمن حضور در بازار تاناکورا در خیابان شهدای سنندج، ضمن بازدیداز مکان مذکور و نظارت بر تعطیلی مغازه های این مکان، تذکرات لازم را به نگهبان بازار مربوطه جهت عدم بازگشایی تا پایان زمان محدودیت اعلام کردند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: بازرسین این مرکز در مدت یاد شده از ۱۱ مکان تهیه و عرضه مواد غذائی جهت تایید سلامت مواد آماده عرضه و هفت مورد نان خبازی‌های سطح شهر جهت تعیین استفاده از مقدار نمک مجاز و تست جوش شیرین نمونه برداری به عمل آورده اند.

فلاحی در ادامه اظهارات خود به روند اقدامات نظارتی این مرکز در خصوص بهبود کیفیت آب شرب شهر سنندج گریزی زد و گفت: در طی مدت یاد شده تعداد ۳۶ مورد نمونه برداری آب شرب شهری و روستائی جهت تایید سلامت آب آشامیدنی شهروندان و تعداد ۷۸ مورد تست کلر سنجی به انجام رسیده است.

وی اذعان کرد:  کارشناسان بهداشت محیط این مرکز اقدامات نظارتی بر تغسیل، تدفین و اعزام موارد مرگ کرونایی را به شهرستان‌ها و روستاهای تابعه با رعایت و اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی در آرامستان بهشت محمدی انجام داده‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان با اشاره به غربالگری سه هزار و ۱۸۵ نفر از همشهریان در طول هفته گذشته در مرحله سوم غربالگری، یادآور شد: در طی چهار روز گذشته تعداد ۴۵۲ مورد تست کرونا از مراجعین در مراکز ۱۶ ساعته به عمل آمده است.