استاندار مازندران کیفی سازی آموزش عالی؛ را مهم ترین نیاز امروز دانست و بر ضرورت شناسایی عوامل تحقق این مهم تاکید کرد. ‎

احمد حسین زادگان، استاندار مازندران در جلسه مشترک روسای دانشگاه های عضو شورای مدیریت استانی آموزش عالی با اشاره به این که آمایش و ساماندهی آموزش عالی که یکی از مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است، یک ماموریت اساسی برای دانشگاه های ما در شرایط آموزشی امروز است، افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تشکیل شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی کشور و ساختار متناظر استانی، گام مهمی را در این راستا برداشته است.

وی با بیان این که این دو شورا در راستای اجرای نقشه جامع علمی گام برمی دارند، یادآور شد: ایجاد هماهنگی بین دانشگاه های استان و ساماندهی آموزش عالی اهداف اصلی این شورا در استان است.

استاندار مازندران، کیفی سازی آموزش عالی را مهم ترین نیاز امروز و ماموریتی محوری برای این شورا در استان دانست و یادآور شد: متناسب سازی رشته ها با نیازها که در طرح آمایش استانی یک ضرورت مهم است نیز در همین راستا باید محقق شود.

حسین زادگان، استان مازندران را یک استان دانشگاهی مهم خواند و تصریح کرد: توسعه استان بویژه در حوزه های گردشگری، کشاورزی، اقتصادی و زیربنایی نیازمند همراهی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است و دانشگاه ها برای این که در مسیر توسعه استان نقش ایفا کنند باید همواره باکیفیت و به روز باشند.

مقام عالی دولت در مازندران، ادامه داد: دانشگاه ها و سمن ها می توانند با بررسی علمی چالش ها و ارائه راهبردها با استفاده از ظرفیت مطالعاتی و اجتماعی خود، زمینه ساز تحقق برنامه های مدیریتی استان شوند.
وی گفت: دانشگاه ها و سمن ها مسائل استان را می شناسند و دغدغه استان را دارند؛ بنابراین هر پیشنهادی که قابلیت اجرا داشته باشد، حتما دیده می شود.