در حالی که تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان یکسال است که در هیچ اردو و مسابقه ای حضور نداشته، اما سرمربی تیم معتقد است که در پارالمپیک توکیو بهتر از ریو ظاهر خواهند شد و امید به کسب سکو دارند.

عباس آقا کوچکی ، درباره زمان برگزاری اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان برای آماده سازی جهت حضور در پارالمپیک توکیو، اظهار کرد: به دلیل این که اکثر بازیکنان بسکتبال با ویلچر لژیونر بوده و در لیگ های اروپایی بازی می کنند، امسال برنامه خاصی برای آماده سازی تیم نداریم. 

وی گفت: تیم بسکتبال با ویلچر مردان چون مدت یکسال از شرکت در اردوی تمرینی و مسابقات دور بوده است، برای شناسایی بازیکنان مستعد تصمیم داریم بهمن ماه اردویی را با حضور ۲۰ بازیکن برگزار و بهترین ها را به تیم ملی دعوت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که به تعویق افتادن اردوهای تمرینی آیا تاثیری بر روی عملکرد تیم بسکتبال با ویلچر در پارالمپیک توکیو نخواهد داشت، گفت: چون اکثر بازیکنان این تیم در لیگ های اروپایی بازی می کنند و امکان حضور آنها در اردوهای داخلی تا اردیبهشت سال آینده وجود ندارد، زمان برگزاری اردوها را به خرداد سال ۱۴۰۰ موکول کردیم تا شرایط حضور در اردو برای تمام بازیکنان فراهم شود. البته چون بازیکنان در طی این مدت درگیر بازی در لیگ های اروپایی هستند ما نگرانی برای آماده سازی آنها نداریم.
سرپرست انجمن بسکتبال با ویلچر مردان همچنین درباره زمان برگزاری لیگ برتر، خاطرنشان کرد: امسال به دلیل کرونا و شرایط بد اقتصادی تیم های باشگاهی شرایط حضور در لیگ برتر را نداشتند و با مشکلات زیادی مواجه بودند.

وی در پایان با اشاره به این که در پارالمپیک توکیو بهتر از ریو ظاهر خواهیم شد، افزود: در ریو تیم بسکتبال با ویلچر دهم شد، اما در توکیو با هدف گذاری که انجام شده تنها به سکو فکر می کنیم.