نخستین مرحله واکسیناسیون کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از امروز، همزمان با سراسر کشور در این استان اجرایی می‌شود و در دو فاز، قرار است این واکسن، به ۲۴۰ نفر تزریق شود.

سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره تزریق مرحله نخست واکسن در این استان، اظهار کرد: تزریق واکسن کرونا در مرحله اول امروز انجام‌ شده و به کارکنانی که مستقیم در آی سیوهای کرونا هستند تزریق واکسن انجام می‌شود.

وی افزود: تزریق واکسن ها ۴ فاز دارد و در فاز اول هستیم و هر فاز نیز مرحله‌بندی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تاکید کرد: این‌ افراد پرخطرترین گروه بهداشت و درمان بوده که در بخش‌های مراقبت های ویژه هستند.

موسوی گفت: پس از این‌گروه به تدریج تزریق واکسن برای سایر بخش‌ها، افراد پرخطر و سنین بالا انجام‌ خواهد شد.

وی درباره تعداد سهمیه واکسن مازندران گفت: درحال حاضر سهمیه مازندران ۴۸۰ واکسن است که در دو دوز به ۲۴۰ نفر تزریق خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران در پاسخ به اینکه دور بعدی چه زمانی است گفت: زمان دقیق آن اعلام می‌شود.