آیین رونمایی از بسته فیلم کوتاه «۱۰۸ دقیقه از یک قرن» امروز در موزه سینما برگزار می‌شود.

مراسم رونمایی از بسته فیلم کوتاه «۱۰۸ دقیقه از یک قرن» امروز جمعه یک اسفندماه ساعت ۱۶ در موزه سینما برگزار می‌شود.

بسته فیلم کوتاه «۱۰۸ دقیقه از یک قرن» شامل ۶ فیلم کوتاه «انبار» ساخته حسین ترک‌جوش، «حفره» ساخته زهرا ترکمنلو، «بعدی» ساخته سعید صادقی سرارودی، «نیستن» ساخته علی میانجی، «راحانا» ساخته کاظم دانشی و «من او نیستم» ساخته پویا مامقانی است که در جشنواره‌های متعددی شرکت کرده و موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند.