مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور به یک میلیون خانوار واجد شرایط وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت خواهد شد.
کرونا وام مستجرین پول ودیعه حسین کاظم روزنامه اقتصاد پویا

  • نویسنده : حسین کاظم
  • منبع خبر : اقتصاد پویا