سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر جدیت و پیگیری مستمر برای اتمام روند ساخت پایانه جدید مسافری فرودگاه بین المللی کیش تاکید کرد.

جعفر آهنگران سرپرست این سازمان صبح امروز یکشنبه ۲۲ فروردین دربازدید از پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش ، این مجموعه را یکی از طرح های مهم دولت در منطقه آزاد کیش عنوان کرد و گفت : سازمان منطقه آزاد کیش تسریع مراحل ساخت و تجهیز این پایانه را با جدیت پیگیری می کند.   وی با اشاره به اینکه درسال” تولید،پشتیبانی ها، و مانع زادیی ها” اتمام طرح های نیمه تمام  از مهم ترین اولویت های سازمان منطقه آزادکیش است  افزود: با توجه به اینکه گردشگری محوراصلی فعالیت ها درجزیره کیش است ساخت پایانه جدید فروگاه با هدف افزایش میزان پذیرش گردشگران و ارتقاء کیفیت خدمات نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری منطقه دارد.   وی تکمیل ساخت پایانه فرودگاه بین‌المللی کیش را از خواسته های مهم ساکنان کیش عنوان کرد و اظهارداشت : یکی از ماموریت‌های ما بهره‌ برداری از این پایانه هست و تمام توان خود را درجهت تحقق این هدف بکار می گیریم .