اواخر سال 98 کرونا وارد کشور شد و مردم به خاطر جان خودشان هم که شده قرنطینه را رعایت می کردند حتی مسوولین نیز با هر روشی که شده مردم را در قرنطینه نگه می داشتند حتی شده با بستن جاده هایی که به شهر های قرمز ختم می شد و با این روش بهار و تابستان سال 99 نسبت به بهار 1400 مرگ و میر کمتری را شاهد بودیم چرا که مردم پرتکل های بهداشتی را رعایت می کردند.

مونا ربیعیان

سردبیر

در پاییز ۹۹ بود که سینماها بازگشایی شد و آغاز عادی انگاری توسط مسوولین کلیک خورد و این آغاز مشکلات کرونایی شد بعداز مدتی مردم دیگر رعایت نکردند تا پاییز مرگباری را شاهد بودیم مسوولین نیز به خاطر همین عادی انگاری مجبور شدند شهرهایی که قرمز بودند را تعطیل کنند و شهرهای نارجی نیمه تعطیل شود.

در زمستان ۹۹ نیز جنوب کشور از دست مسوولین خارج و کرونای جدید وارد کشور شد چندماهی نکشید که خوزستان با شرایط بحرانی رو به روشد و حتی با بستن مرزها هم از  انتقال این ویروس جلوگیری نشد و روز به روز وضعیت جنوب کشور بد و بدتر شد تا فروردین نیز این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت سفرهای نوروزی را بازگشایی کرد و این باعث شد شهرهایی که وضعیت سفید نیز داشتند هم قرمز شوند.

بعداز تعطیلات نوروز مرگ و میرها آغاز شد و روند افزایشی مرگ ومیرها ادامه داشت و با توجه به هشدارهایی که وزارت بهداشت و ستاد علمی کرونا داده بودند مردم و مسوولین بی توجهی کردند و باعث شد تا مرگ و میرها افزایش پیدا کند و کل کشور به رنگ قرمز در آمد نکته این است که دولت ۱۰ روز قرنطینه اعلام کرد اما این قرنطینه به گونه ای است که همه مغازه ها فعالیت خود را ادامه می دهند و برایشان هم مهم نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد و مسوولین نیز برای جلوگیری از تخلف هیچ کاری انجام نمی دهند و بعد اعلام می کند که مردم مقصر هستند مردمی که به دنبال معیشت خود هستند و برای معیشت کار می کنند.

با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است بازگشایی مساجد و مکان های مذهبی در کل کشور این ویروس با سرعت انتقالی که پیدا کرده است می تواند باعث رخ داد های بدی در کشور شود و حتی می تواند آمار مرگ و میر را ۴ رقمی خواهد شد و برای جلوگیری از افزایش آمار مرگ و میر بهتر است مردم توجهی به عادی انگاری های مسوولین نکنند و از حضور در تجمعات پرهیز کنند و حتی بیشتر از گذشته پرتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا شاهد مرگ عزیزانمان نباشیم.