آمار تکان دهنده از عدم قطعی تمایل جوانان به ازدواج؛ چرا جوانان به ازدواج تمایل ندارند؟ آماری از عدم تمایل قطعیِ جوانان به ازدواج منتشر شده است.

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: براساس پایش ها و بررسی های اخیر، ۳۷ درصد جوانان حتی با رفع تمامی مشکلات اقتصادی باز هم تمایلی به ازدواج ندارند.

مونا رمضانپور/ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش تصریح کرد: یک پایش اساسی نیز در موضوع هم باشی و ارتباطات خارج از عرف و شرع جوانان انجام شده که بخشی از آن را در شورای فرهنگی عمومی کشور مطرح کردیم تا مشخص شود نهادهای فرهنگ ساز باید چه اقدامی برای جلوگیری از این آسیب‌های انجام دهند.

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: براساس پایش ها و بررسی های اخیر، ۳۷ درصد جوانان حتی با رفع تمامی مشکلات اقتصادی باز هم تمایلی به ازدواج ندارند.

توان اقتصادی یکی از دلایل عدم ازدواج در جوانان

امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس درخصوص عدم ازدواج در بین جوانان به خبرنگار ما گفت: توان اقتصادی یکی از دلایل عدم ازدواج جوانان است اما برخی از جوانان توان اقتصادی دارند اما به دلایل مختلف حاضر به ازدواج نیستند آن هم به دلیل اینکه نه در خانواده، نه در مدرسه و نه در دانشگاه مسولیت پذیر نیست و وظیفه مدار تربیت نشدند.  برخی ها خانه و ماشین دارند اما شوقی به ازدواج ندارند و نمی توان گفت که به دلیل اقتصاد ازدواج نمی کنند بالا رفتن هزینه های زندگی را نمی توان نادیده گرفت اما به غیر از این موضوع می توان به ناامیدی نسبت به آینده نیز اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه هر روز امارطلاق در کشور افزایش پیدا می کند نه تنها طلاق ثبتی بلکه طلاق عاطفی نیز روز به روز افزایش پیدا می کند و فرزندان هم شاهد این طلاق های عاطفی هستند و این باعث می شود تا نبود شادی و نشاط در بین جوانان باعث شده تا شوقی برای ازدواج وجود نداشته باشد.

این جامعه شناس علت دیگر عدم ازدواج در بین جوانان را تنوع طلبی خواند وافزود: از طرفی تنوع طلبی در بین جوانان آزار دهنده شده است چرا که برای پسران بازار آزاد دختران دم دستی باز شده است به طور مثال در کرج اماری گرفته شده و نشان داده که برخی از پسران با ۱۲ دختر همزمان رابطه دارند یا اینکه پسران با رابطه داشتن با زنان شوهردار نیازی به ازدواج نمی بینند در جامعه امروزی اتفاقات جدیدی رخ می دهد که نشان از افزایش بی بندو باری در کشور دارد.

ناامیدی در بین جوانان

وی دیگر علت را ناامیدی خواند گفت:عدم ازدواج پسران و دختران به دلیلی ناامیدی از آینده و برهم خوردن ازدواج ها قبل از آغاز باعث می شود تا جوانان نخواهند ازدواج کنند. جامعه امروزی خانواده شکل نمی گیرد نه اینکه خانوار وجود ندارد خانوار با خانواده معانی مختلفی دارد.  افرادی که زیر یک سقف زندگی می کنند خانوار هستند اما الزاما نمی توانند یک خانواده باشند؛ خانواده ستون اصلی هر جامعه است اما وقتی این ستون نابود شود دیگر اقتصاد یا جامعه ای وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود:در سال ۱۹۷۰ در آمریکا و ایران سقط جنین ممنوع اعلام شد آن هم به دلیل اینکه خانواده از بین می رود و بر این اساس اقتصاد جامعه بر اقتصاد خانواده بنا است که با عدم ازدواج اقتصاد کشور نابود می شود.

امان الله قرائی مقدم در ادامه از دولت خواست تا که ذوقی برای ازدواج بین جوانان ایجاد کند و گفت: در این میان دولت باید ذوقی برای ازدواج در جوانان ایجاد کند به طور مثال خانه ای برای ازدواج به جوانان داده شود شغل برای ساختن آینده جوانان داده شود در حال حاضر اعلام شده که یک میلیون نفر از کار در دوران کرونا بیکار شدند این نمی تواند اتفاق خوش آیندی باشد اما باید برای اشتغال جوانان فکری شود.

وی از گذشته مثالی زد و گفت:از طرفی در گذشته مادر و مادر بزرگ ها از دوران نوجوانی آموزش خانه داری و شوهر داری را به دختران می دادند و هم چنین پدران آموزش همسرداری را به مردان اما در حال حاضر این آموزش داده نیم شود و خانواده در بین جوانان فراموش می شود چرا که دختران و پسران عادت کردند که با هم دوست باشند نه زن و شوهر ان هم به دلیل ترس از آینده مبهم.

جوانان مسولیت پذیر نیستند

این جامعه شناس از عدم مسولیت پذیری جوانان اظهار داشت: ما باید به جوانان مسولیت پذیری را آموزش می دادم چرا که در حال حاضرنیمی از لیسانس ها در کشور بیکار هستند و طبق آمار بالای ۳ میلیون جوان در کشور بیکار هستند پس به چه امیدی ازدواج کنند با توجه به اینکه در ایارن ۶۰ میلیون ایرانی نیاز به کمک معیشتی دارند و ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند با این تفاسیر جوانان آینده را روشن نمی بینند که به خواهند ازدواج کنند.

وی در پایان بیان کرد: در پایان مقایسه های نابود گر در بین جوانان زن انتخابی خود را با دوست دختران سابق خود مقایسه می کنند یا اینکه دختران همسر آینده خود را با دوست پسرهای سابق خود مقایسه می کنند این مقایسه ها زندگی ها را نابود می کند و انگیزه ازدواج را بیش از گذشته کور خواهد کرد.