دومین مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آغاز شد.

مونا ربیعیان/ پیش از این قرعه‌کشی صندلی‌ نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور ۷  نامزد انتخابات و نماینده‌های آنها در دومین مناظره زنده تلویزیونی انجام شد.

در این میان نامزدهای انتخاباتی شعاری عمل کردند و هیچ کدام حاضر نشدند که برنامه های اجرایی را اعمال کنند و از صحبت هایشان دور از واقعیت بوده است.

آسیب های ۴۲ ساله با شعار حل نمی شود

محمدرضا محبوبفر؛ آسیب شناس اجتماعی درخصوص صحبت های نامزدهای انتخاباتی درباره آسیب های اجتماعی به خبرنگار ما گفت: پاسخ نامزدهای انتخاباتی درباره  آسیب های اجتماعی برمی گردد به شرایط ۴۲ ساله انقلاب اسلامی که خود این نامزدها ایجاد کرده اند و صحبت هایی که داشتند بیشتر به حاشیه های اجتماعی پرداخته شد نه اصل آسیب های اجتماعی چرا که آسیب های اجتماعی فراتر از ذهنیت نامزدهای انتخاباتی است.

وی در ادامه اظهارداشت: این آسیب هیا اجتماعی در جامعه تنیده شده است و راه برون رفت از این موضوع نیاز به گشایش سیاسی و اقتصادی است که این گشایش به این راحتی به وجود نخواهد آمد بحث آسیب های اجتماعی منوط به یک رخ داد نیست منوط به یک گشایش سیاسی- اقتصادی است.

میدران ۴۰ ساله باید بروند تا مشکل گشایی شود

محمدرضا محبوبفر در ادامه اظهارداشت: گشایش سیاسی به نظر بنده این است که حلقه بسته مدیران ۴۰ ساله باید شکسته شود تا مشکلات جامعه برطرف شود این صحبت ها نه تنها باعث نجات جامعه از آسیب های اجتماعی نمی شود بلکه اوضاع موجود را بدتر خواهد کرد چرا که در این ۴۰ سال مدیران یا اصلاح طلب بودند یا اصولگرا از این دو جناح خارج نبوده است واین دو جناح این اوضاع را درست کرده است.

وی در ادامه از مدیران ۴۰ سال گفت: وقتی استاندارها مدیران بت جامعه از جریانات سیاسی انتخاب می شوند هیچ گشایشی رخ نخواهد داد و اگر گشایشی نباشد صحبت های نامزدها شعاری است و عملی نخواهد شد و ما شاهد افزایش روز افزون مشکلات اجتماعی خواهیم بود.

این آسیب شناس در ادامه از گشایش اقتصادی گفت: گشایش اقتصادی باید به گونه ای باشد که معیشت مردم را متحول کند نه به حرف حرف نمی تواند عملی باشد برنامه و انگیزه باید در این کاندیدها باشد که تاکنون چنین انگیزه ای دیده نشده است.

نوزادان کارتن خواب نامزدها جرا صحبت نمی کنند

محمدرضا محبوبفر در ادامه از آسیب نوزادان کارتن خواب گفت: نامزدهای انتخاباتی باید به این موضوع توجه کنند که سن کارتن خوابی به گفته سایت های ایرانی به ۱۵ سال رسیده است اما این نکته گفته نشده است که درحال حاضر ما مادران ناخواسته کارتن خواب داریم که یعنی سن کارتن خوابی به نوزاد خوابی رسیده است نه دختران ۱۵ سال باید نامزدها به این آسیب ها رسیدگی کنند.

وی در پایان بیان کرد: تا ریشه فقر و گرانی برطرف نشود و معیشت مردم التیام پیدا نکند اسیب های اجتماعی روز افزون بیشتر می شود این موضع حل نمی شود.