روزسه شنبه دومین مناظره نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما برگزار شد در این مناظره نامزدها به جای اینکه برنامه های اجتماعی و سیاسی را مطرح کنند با تیکه هایی به همدیگر شروع کردند به تخریب یکدیگر از مدرک تحصیلی گرفته تا سو استفاده از مقام جایگاه گاه این تیکه ها به صورت مستقیم بر افراد مطرح می شد گاه غیر مستقیم اما نکته جالی این بود که این نامزدها از برنامه های اقتصادی خود یا برنامه واکسیناسیون صحبتی نکردند.

اما این نامزدهایی که خودشان باعث فقر و فلاکت در کشور شده اند با شعار نمی توانند مشکلی را حل کنند روحانی هم دولت تدبیر و امید بود اما نتوانست مقابل فقر ایستادگی کند با شعار نمی شود آسیب های اجتماعی را برطرف کرد آسیب هایی که در مدت ۴۳ سال ایجاد شده است برنامه نمی تواند راهکار باشد برنامه های شعاری برای حل یک معضل بزرگی به اسم آسیب های اجتماعی به این راحتی نخواهد بود.

برنامه کاندیدا باید طوری مطرح می شد که نشان می داد که فقر و نداری و اینکه برنامه اشتغال چگونه پیش خواهد رفت امنیت شغلی که در حال حاضر وجود ندارد چگونه خواهد بود اما کاندیدا نشان دادند که هیچ کدام نه تنها برنامه ای ندارند بلکه قصدی برای اینکه اشتغالزایی کنند یا اینکه راهی برای جلوگیری از تورم رو نمایی کنند ندارند.

در دومین مناظره نیز نامزدهای انتخاباتی  به جای اعلام برنامه های اجتماعی و راه حل های کنترل تورم نامزدهای انتخاباتی به تخریب یکدیگر پرداختند و این نشان از بی برنامگی در بین نامزدها بود.

امید می رود در دوره سوم از مناظره ها گشایشی شود و دیگر حداقل نامزدها بتوانند برنامه ای برای بهبود وضعیت کشور داشته باشند و دست از تخریب یکدیگر بردارند.