ستاد مدیریت بحران منطقه2 طرح شناسایی و احیای پناهگاه های دوران دفاع مقدس را اجرا می کند.

فرزاد قهرمانی ،دبیر ستاد بحران با اشاره به ضرورت آمادگی در برابرحوادث غیر مترقبه گفت:در راستای برنامه های ستاد مدیریت بحران مبنی برشناسایی و احیای پناهگاه های دفاع مقدس،این طرح با همکاری نواحی اجرا می شود.
وی تقویت زیرساخت ها و مراکز امن اضطراری در محلات را از جمله اهداف این طرح برشمرد و گفت: پناهگاه های مدارس با هماهنگی اداره آموزش و پرورش پس از شناسایی، با اجرای طرح های عمرانی احیا وبهسازی می شود.
به گفته قهرمانی با اجرای این طرح پناهگاه های دفاع مقدس پس از بهسازی به اماکن امن و اضطراری برای استفاده در زمان وقوع بحران تبدیل می شود.
دبیر ستاد بحران افزود: شناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها ، مراکز و تاسیسات حیاتی ، تهیه بانک اطلاعات زیرساخت ها و تاسیسات منطقه را از دیگر برنامه های در حال اجرا است.