برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند اعتبار سیاسی عضویت در پیمان شانگهای برای ایران مهم است و می‌تواند منافع سیاسی و اقتصادی خوبی برای کشور ما داشته باشد اما معتقدند در این زمینه نباید بزرگنمایی شود.

مونا ربیعیان/ هفته گذشته درخواست ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای پس از ۱۳ سال به طور رسمی پذیرفته شد. این سازمان که در ابتدا با سویه‌های امنیتی ایجاد شد و سپس گرایشات اقتصادی جدی نیز پیدا کرد، از بزرگت‌رین و اثرگذارترین سازمان‌های بین‌المللی است که ۲ عضو از ۵ عضو شورای امنیت و ۴ قدرت هسته‌ای جهان در آن عضویت دارند.

از نگاه کارشناسان، عضویت ایران در سازمان این ظرفیت را ایجاد می‌کند که روابط دوجانبه خود را با تک تک اعضا تقویت کند و از ظرفیت‌های اقتصادی و… این کشورها بهره‌مند شود. اگرچه برخی از کارشناسان و تحلیلگران، از ذوق‌زدگی‌های زودبه‌هنگام در رابطه با این اتفاق سخن می‌گویند.

رفاقت ایران تاجیکستان تنها تاثیر پیمان شانگهای

فریدون  مجلسی؛ کارشناس مسائل بین المللی درخصوص پیمان شانگهای به خبرنگار ما گفت: برای ایران تاثیری داشته است و ایران با تاجیکستان دوباره پیمان بست همانطور که چندین سال است که با این کشور با مشکل رو به رو هستیم به دلیل عقایدی که داشتند بالقوه این تاثیر را داشته و عضویت در شانگهای مانند عضویت در باشگاه است که اجازه استفاده از وسایل باشگاه فقط در زمانی صورت می گیرد که پرتکل های الحاقی تایید شده باشد و تحریم ها نیز برطرف شود در غیر این صورت نمی توان از عضویت در شانگهای استفاده کرد.

وی در ادامه اظهارداشت: کشورها به فکر منافع خود هستند به خاطر ایران و منافع ایران خودشان و تجارت بین المللی خود را به مخاطره نمی اندازند چرا که در حال حاضر بزرگترین مبادلات تجاری با توجه به بانک های آمریکایی انجام می شود بنابراین هیچ کشوری حاضر نیست خودش را به خطر بیاندازند.

بدون تایید پرتکل های الحاقی پیمان شانگهای مانند اوراسیا بی اثر خواهد بود

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه بیان کرد: نپذیرفتن پرتکل های الحاقی دلیل منطقی ندارد و اگر ما بخواهیم به عرصه جهانی وارد شویم باید تحریم ها رفع شود و پرتکل های الحاقی نیز پذیرفته گردد در غیر این صورت وضع به همین منوال پیش روی می کند و ایران یک کشور تنها در عرصه جهانی خواهد بود که امکانات رفاهی خودش را به سختی تامین خواهد کرد و تا وقتی این اتفاقات رخ ندهد امر مثبتی در عضویت شانگهای پیش نخواهد افتاد.

فریدون مجلسی در بخشی از مصاحبه خود تاثیر نبود رییس جمهور ایران در مذاکرات شب گذشته را اینگونه بیان کرد: در سال های گذشته احمدی نژاد با خانواده و فامیل رفت تاثیری نداشت بر روند مذاکرات روحانی با تیم سیاسی خود رفت تاثیری نداشت غیر حضوری بودن این مذاکرات هم تاثیری نخواهد داشت مگر اینکه برای رفع تحریم ها تلاشی شود در غیر این صورت هیچ فایده ای نخواهد داشت.

وی در پایان اظهارداشت: عده ای رفت و آمدهای آژانس بین المللی را وقت تلف کردن می دادند و حتی دلیل ضربه هیا امنیتی را نیز از همین رفت و آمدها می داند در صورتی که رفع تحریم ها در گرو همین رفت و آمدها است و اگر ایران قصد ساخت اسلحه اتمی را ندارد نباید از این رفت و آمدها ترسی داشته باشد.