روند افزایشی قیمت کالاهای ایرانی ادامه دارد و مردم نیز با این افزایش قیمت ها به ظاهر مشکلی ندارند و رفتارهای مردمی باعث می شود تا این روند همچنان ادامه پیدا کند.

درچند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم اما مردم ایران به جای اینکه مقابل این افزایش ها ایستادگی کنند هجوم برای خرید آن کالا بیشتر می شود و این امر باعث می شود تا کالاهای اساسی روز به روز با افزایش قیمت رو به رو باشند. درصورتی که در جوامع دیگر وقتی کالایی گران می شود مردم خرید نمی کنند یا اینکه اعتراض خود را با شیوه های مختلف نشان می دهند.

به طور مثال مردم اوکراین وقتی روغن گران شد به خیابان ها آمدند و اعتراض خودشان را با راهپیمایی مسالمت آمیز نشان دادند و پس از مدتی قیمت روغن کاهش پیدا کرد و مسوولین نیز از این راهپیمایی مسالمت آمیز مردم حمایت کردنداز طرفی نیز مردم برخی از کشورهای اروپایی وقتی کالایی گران می شود با راه انداختن کمپین های مختلف نشان می دهند که به قیمت آن کالا اعتراض دارند و دولت نیز از این کمپین ها حمایت می کندتا قیمت ها به قبل از افزایش بازگردد.

به عنوان مثال در کشور ما در چند سال گذشته مردم در شبکه های اجتماعی کمپین نخریدن خودروهای نو را برپا کردند و پس از گذشته دو ماه این خودروسازان که دیدند مردم با همدلی از این کمپین حمایت می کنند قیمت های خود را کاهش دادند و به دنبال این کاهش قیمت با خواسته مردمی ادامه دار بود و شرایط مردم را نیز در این خصوص قبول کردند و این کمپین پس از گذشته چند ماه جمع آوری شد و مردم به خواسته های خودشان رسیدند و دولتمردان نیز از این کمپین حمایت لازم را داشتند.

ولی در حال حاضر به جای اینکه مردم اعتراض کنند برای خرید آن کالا به بازار می روند و بیشتر از حد معمول نیز خرید می کنند این باعث می شود کارخانه داران و کسانی که کالا را وارد می کند فکر کند که مردم برایشان مهم نیست که قیمت افزایش پیدا می کند و کالای خود را با قیمتی دوبرابر وارد بازار می کند و مردم نیز خریدهایشان را بیشتر می کنند درصورتی که وقتی افزایش قیمتی غیرعادی صورت می گیرد مردم بهتر است با نخریدن یا اینکه مثل کشورهای پیشرفته برخورد کنند تا آن سازنده کالا به این مشکل رسیدگی کنند.

و اینگونه اعتراض خود را به گوش مسوولین برسانند نه اینکه برای خرید اجناس گران به بازارها هجوم ببرند تا آن کالا گران تر شود مسوولین نیز از اعتراضات یا راه اندازی کمپین مردمی استقبال می کنند و خودشان نیز به این کمپین های می پیوندند تا مشکل گرانی حل شود.

مردم ایران مانند کشورهای پیشرفت عمل کنند تا دیگر شاهد گرانی های غیر واقعی یا به اصطلاح مسوولین حباب قیمت ها نباشیم.

  • نویسنده : حسین کریمی, مدیرمسوول