سبد تقریباً واقعی که بر مبنای محاسبه‌ی نرخ غذاهای واقعی، نرخ‌گذاری شده، در شهریورماه ۱۴۰۰ به ده میلیون و ۹۵۲ هزار تومان رسیده است. سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ که براساس داده‌های آماری بهمن ماه سال گذشته محاسبه شده بود، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت؛ با این حساب، در شش ماه نخست امسال، هزینه‌های حداقلی زندگی، ۵۸.۸۵ درصد افزایش داشته است.

بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید و تیم مدیریتی آن می‌گذرد؛ کارگران از همان ابتدا بدون حاشیه و سرراست اعلام کردند خواستار برگزاری جلسات شورایعالی کار و ترمیم مزد و مستمری در نیمه‌ی دوم سال هستیم؛ چراکه حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی، حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی خانواده را تامین نمی‌کند.

اگر ما اقتصاد مقاومتی را فقط روی کاغذ پیاده نمی کردیم الان این جامعه را نداشتیم و شرایط برای همه یکسان می بود اما متاسفانه اقتصاد مقاومتی فقط و فقط روی کاغذ قشنگ بود و اجرایی نشد، اجرایی نشد تا جامعه ما به جامعه ای مرده تبدیل شود. ای کاش وزیر اقتصاد ما و وزیر کار ما سری به کوچه پس کوچه های تهران می زدند و می دیدند که مردم در چه شرایطی زندگی می کنند نه اینکه از دور فقط نظاره کنند و برنامه ریزی روی کاغذ داشته باشند. این فقر و گرسنگی کشیدن فقط ایمان مردم را می گیرند ما در این مدت شاهد بودیم که مردم شهرستان ها هر حیوانی را از گریه و کلاغ گرفته تا … میخوردند تا سیر شوند مسوولان بهتر است دیگر روی کاغذ کارهایشان را نگویند و عملی کنند تا این فقر ایمان مردم را نابود نکرده است مردم اگر ایمانشان را از دست دهند این ما هستیم که دربرابر خدا باید پاسخگو باشیم مردم بدون ایمان دست به دزدی و خفتگیری و.. میزنند ای کاش به این عوارض در جامعه هم توجه کنیم و دیگر وقت رسیدگی به مردم فرا رسیده است.