طبق برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده است سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق را به‌نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات وکارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

مونار مضانپور/ در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولت‌ها برای جلب اعتماد مردم نامبرده می‌شود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعاً اعتماد افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود.

در کشور ما عملکرد دولت‌های گذشته در میدان اقتصادی به گونه‌ای بوده است که می‌توان شفافیت را واژه‌ای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولت‌ها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد مالی دولت‌ها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یک بار که در بخش‌هایی شفافیت ایجاد می‌شود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی می‌شود.

مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ است که در آن زمان با افشا شدن فیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عملاً موجب تخریب بخش اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مسئولان دولتی شد. ولی پس از آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

*مرتضی افقه، استاد دانشگاه: مردم از پرداختی های نجومی دلخور نیستند بلکه از پرداخت به افراد ناشایسته ناراضی هستند

مرتضی افقه، استاد دانشگاه درخصوص فیش های نجومی منتشر شده برخی کارکنان دولتی به خبرنگار ما گفت: اگر کسانی که حقوق نجومی دریافت می کنند کارایی داشته باشند یا اینکه در افزایش تولید همکاری کرده باشند می توان دلیل بر پرداختی های نجومی داشته بند اما یان افراد نالایق حقوق های نجومی دریافت می کنند.

وی در ادامه اظهارداشت: این تفاوت های حقوق ها نیست که اعتراض مردمی را به همراه داشته است بلکه برای پرداختی های است که به افراد نالایق داده می شود عمدتا افراد ناشایسته به مقام می رسند و حقوق های نجومی دریافت می کند هدف دولت باید این باشد که این حقوق را کم کند یا افراد را تغییر دهد.

این اقتصاددان در پایان از دولت خواستار شد: شفافیت در کارها وجود ندارد و دستگاه های نظارتی و همچنین شفافیت می تواند کمکی باشد تا مردم به این موضوع که دولت با رانت مقابله می کند را حس کرد این پرداختی های غیر نرمال به ظاهر شاید تمام شود اما این پرداختی ها با اسم های دیگر پرداخت می شود بنابراین باید افراد شایسته سرکار بیاید جای اینکه این افراد حقوق نجومی دریافت کنند از دولتمردان میخواهیم که حداقل به رانت موجود در فیش های حقوقی را بگیرد و یا افراد ناشایسته را بیرون وافرادی را استخدام کند که حداقل کارایی برای مردم داشته باشند.

*امان الله قرائی مقدم؛ جامعه شناس: مبارزه دولت با نجومی بگیران

امان الله قرائی مقدم؛ جامعه شناس درخصوص فیش های نجومی برخی کارکنان دولتی به خبرنگار ما گفت: حقوق های نجومی ۱۰۰ میلیون تومان را نمی توان با عذر و بهانه ای قبول کرد البته در همه نهادهای دولتی دیده می شود و با توجه به اینکه در حال حاضر قوه ها یکی شده اند می توانند مقابل این فساد ایستادگی کرد التبه افرادی که از این رانت استفاده می کنند را باید حذف کنند نه اینکه حقوق های نجومی را کم کنند و از سوی دیگر رشوه خواری افزایش پیدا کند.

وی در ادامه اظهارداشت: این حقوق های نجومی را ما در وزارت نفت و تامین اجتماعی شاهد هستیم و می توانیم این پرداختی ها را انجام ندهیم در عوض به معیشت مردم کمک کتیم صرفه جویی در هر صورت می تواند اقتصاد کشور را کمک کند و هزینه ها را کم کنیم.

این جامعه شناس در ادامه بیان کرد: حقوق های نجومی در برخی اداره ها به صورت پشت پرده ای است مانند بانگ مرکزی  مسئله پرداختی ها به ننفوذ افراد بستگی دارد هرکی پر نفوذ تر حقوق بالاتری در یافت می کند. امان الله قرائی مقدم در پایان اظهارداشت: در همه کشورهای توسعه یافته توسعه نیافته این مشکل برطرف شده است اما به دلیل بیماری که در اقتصاد ایران وجود دارد این مشکل هیچگاه برطرف نخواهد شد واین مشکل ربطی به اف ای تی اف و تحریم ها ندارد بلکه قانونی است که نوشته شده اما براساس نفوذ این قانون دور زده می شود با این تفاسیر رییسی همانطور که در قوه قضاییه با فساد مبارزه کرده است در حال حاضر نیز توقع می رود که این مبارزه با حقوق های نجومی هم ایجاد شود.