سیاری از بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان به دلیل مشکلات اقتصادی، اصل اقساط وام های خود را بازپرداخت نکرده اند که با احتساب جریمه و دیرکرد تسهیلات دریافتی بدهی‌ شان به بیش از 500 میلیون تومان رسیده که با این اقدام به شرط بازپرداخت اصل پول از بخشیدگی جریمه و دیرکرد برخوردار می شوند.

مونا ربیعیان/کارگران ساختمانی و کشاورزان جزء دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰۰ میلیونی هستند، که با توجه به شرایط اقتصادی از کار بیکار شده و شرایط سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنها فراهم نشده که بتوانند بخشی از اقساط وام خود را پرداخت کنند

کارمندان، کارگران ساختمانی و کشاورزان جزء دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰۰ میلیونی هستند، که با توجه به شرایط اقتصادی از کار بیکار شده و شرایط سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنها فراهم نشده که بتوانند بخشی از اقساط وام خود را پرداخت کنند.

نمایندگان مجلس برای کمک به تبدیل منابع دولت، تزریق منابع به شبکه بانکی و همچنین کمک به مردم و اقشار ضعیف این قانون را برای سال ۹۸ نیز مصوب کرده اند.

فشاربانک ها بر اقشار ضعیف جامعه

امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در خصوص جرایم بانکی که روزانه محسوب می شود به خبرنگار ما گفت: از آنجایی که اقشار درمانده اگر داشتند که قسط را پرداخت می کردند درست است اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که برخی از موقعه ها برای تولیدی ها هستند که اشتغالزایی کرده اند در صورتی که اگر فشار به تولیدی آورده شود او از تعداد کارگران خود کم می کند تا بتواند اقساط و جرائم را پرداخت کند بنابراین این امر باعث می شود تا روزانه به تعداد بیکاران افزوده می شود بنابراین تعداد افرادی که نمی توانند اقساط پرداخت کنند نیز افزوده خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: این امر باعث می شود تا آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر شود مردم نمی توانند اقساط را بدهند چه برسد به اینکه ارزش افزوده را پرداخت کنند و این امر نمی تواند بدون آسیب اجتماعی باشد.

اقتصاد سرمایه داری یعنی له کردن اقشار ضعیف

این جامعه شناس در ادامه مثالی زد: وقتی رییس جمهور کارخانه را بازگشایی می کند بعداز مدتی احتمال دارد دوباره همان کارخانه ها تعطیل شود چرا که در اقتصاد سرمایه داری به سود اهمیت داده می شود و در این اقتصاد به مردم عادی فکر نمی شود و جایگاهی ندارند و این برای جامعه ای که گره خودره با اقتصاد است می تواند اثرات منفی داشته باشد.

وی اثرات منفی این امر را اینگونه بیان کرد: بدبینی در جامعه افزایش پیدا می کند درواقع این امر باعث افزاش بیکاری می شود شود و این تضاد در جامعه را ایجاد می کند و برای اینکه مردم بتوانند اقساط را پرداخت کنند باید اول شغل داشته باشند و در حال حاضر باید بانک مرکزی و اقتصاد و دارایی دخالت کنند تا به مردم کمتر فشار آورده شود.

امان الله قرائی مقدم درپایان بیان کرد: این امر باعث اعتراضات مردم و از سوی دیگر بیکاری نیز باعث افزایش طلاق خواهد بود و در نتیجه این دردهای نهفته جامعه را نهان خواهد کرد و کسانی که از بانک ها وام گرفته است روز به روز فقیر تر می شود و این می تواند اثرات منفی در جامعه ایجاد کند.