جامع خبر(جامع نیوز):بانک ایران زمین در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان باجه های نوبت عصر این بانک را در برخی شعب استان فارس راه اندازی کرد.

 فعالیت باجه های عصر شعب میرزای شیرازی و قصرالدشت شهر شیراز در این استان آغاز شد.