سپرده‌های بانک ایران زمین، طی ۵ سال اخیر رشدی ۱۷۰ درصدی داشته است.

بانک ایران زمین، در سال‌های اخیر تنوع در خدمات و پیشرو بودن در بانکداری مدرن را در دستور کار قرار داده و نتیجه این رویکرد طی سال‌های اخیر، استقبال گروه‌های مردمی بوده است. تا جایی که سپرده‌های بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۵ رشد ۱۷۰ درصدی را به خود دیده است.