دیپلماسی مدرن در درجه اول بر حل مشکلات اقتصادی، یافتن بازارها و سرمایه گذاری ها متمرکز است، آخرین راه نماهای دیپلماسی توجه زیادی به پروتکل محافل تجاری یا به قول بازرگانان "فرهنگ کسب و کار" دارند.

فرمول اصلی موفقیت اقتصادی به عنوان “حرفه ای بودن به علاوه درستکاری” تعریف شده است. فرهنگ کسب و کار در مورد وفادار نگه داشتن مشتریان شما است. دانش پروتکل دیپلماتیک بخش مهمی از فرهنگ تجارت است.
در عین حال، در برقراری ارتباط با یکدیگر، نمایندگان تجارت با قوانین پروتکل خود هدایت می شوند که تا حدی با برخی پروتکلها متفاوت است. اما اخلاق خوب در تجارت بسیار مفید تلقی می شود و ارزش زیادی دارد. با شرکای مورد اعتمادی که طی سال‌ها حرفه‌ای بودن و صداقت خود را ثابت کرده‌اند، با اعتماد رفتار می‌شود و تمایل بیشتری به معامله با آنها دارند. تازه واردها برای مدت طولانی مورد بررسی قرار می گیرند تا تصمیم بگیرند که آیا ارزش تجارت با آنها را دارد یا خیر.
کار نتیجه بخش خود را در مورد وفادار نگه داشتن مشتریان شما نشان میدهد و بایستی توجه داشت که دانش پروتکل دیپلماتیک بخش مهمی از فرهنگ تجارت است.
دانستن هنجارهای پروتکل تجاری و آداب معاشرت باعث ایجاد تصویری بالاتر از شرکت، محافظت در برابر موقعیت های پیش بینی نشده و شرایط ناخوشایند، افزایش کارایی فرآیند مذاکره و افزایش اثربخشی شرکت می شود.

  • نویسنده : مهدی آزادواری، رییس دفتر نمایندگی آکادمی دیپلماتیک و تجاری روسیه در ایران