سید عباس مصطفوی مدیر کل حراست سازمان اموال تملیکی گفت: ۶۴ ساعت کلاس آموزشی حفاظت فیزیکی حراست در استان البرز برگزار شد.

 سید عباس مصطفوی افزود: حراست چشم بینای سازمان و مدیریت است و به‌عنوان مشاور امین و همراه مدیر در اثر بخشی برنامه‌های سازمان مؤثر است و به‌طور یقین پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان با همراهی، همکاری و همدلی موثر و مستمر مدیران و کارکنان با این اداره بیش از پیش محقق خواهد شد.
مدیر کل حراست سازمان اموال تملیکی گفت:موفقیت حراست در گروه همکاری درون سازمانی و برون سازمانی، آموزش، بهره‌گیری از تجهیزات، سیستم‌ها، فناوری‌های نو و نیروی انسانی توانمند است و آنچه سبب ارتقای حراست به‌ویژه در بخش‌های حفاظت فیزیکی و الکترونیک می‌شود، استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و به‌کارگیری سامانه‌های روزآمد است.
وی تصریح کرد: وظایف حراست‌ها، افزون بر نقش و کارکرد تخصصی آن بر مبانی اخلاق حرفه‌ای و اسلامی، در پشتیبانی از کارکنان، با رعایت اصول مردم‌داری و خوش‌خلقی بسیار حائز اهمیت است.
مصطفوی با یادآوری برخی صحنه‌های ایثارگری و خدمت‌رسانی نیروهای حراست گفت: تاخیر در کار حفاظت و حراست به هیچ وجه پذیرفته‌شدنی نیست و این ویژگی تمایز خاص با دیگر مشاغل را ایجاد می‌کند.
سید عباس مصطفوی با بیان اینکه کار بیشتر برای خدمت‌رسانان نظام توفیق ببشتری برای این سربازان نظام خواهد بود، از نیروهای خدوم حفاظت فیزیکی حراست و بانیان ‌امنیت سازمان تشکر کرد و گفت: آنان در امتداد امنیت پایدار در ابعاد مختلف جانی، مالی، ناموسی، روانی و … تلاش می‌کنند.
قابل ذکر است این کلاس آموزشی 
۶ و ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ در دفتر موسسه حفاظتی تخت جمشید البرز برای ارتقای سطح دانش نیروهای حراست سازمان اموال تملیکی برگزار شد.