شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری بخش مهمی از طرح صیانت را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد. با وجود این، کارشناسان این اقدام را خلاف قانون اساسی ایران می‌دانند.

رضا قیدر/ ماده‌‌های دو، سه و چهار طرح کاربردی حمایت از حقوق کاربران از فضای مجازی که به نوعی به قوانین شورای عالی فضای مجازی منتقل شده‌اند؛ به شرح زیل است:

ماده دو: کمیسیون عالی علاوه‌بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیاراتی مانند تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور، پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی و … هستند.

عدم شکسته شدن سنت ها با جرایی شدن طرح صیانت

امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در خصوص اجرای طرح صیانت به خبرنگار ما گفت: اجرای طرح صیانت به دلیل ایدولوژی ترس است چرا که مردم با گذاشتن برخی از حقایق تلخ در فضای مجازی دیگران را آشکار می کنند بنابراین به دلیل فرهنگ سیاسی؛ اجتماعی این موضوع بازی با روان دیگران است و بدآموزی دارد بنابراین مسوولین تصمیم بر فرهنگ سازی به شیوه خودشان می کنند و این طرح بدون سرو صدا اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: فرهنگ ایران همیشه آموزنده بوده اس فضای مجازی یه نوعی از سوی مسوولین سنت شکنی محسوب شده است در صورتی که می توانستند با اموزش صحیح فرهنگ سازی کنند اما ترجیح دادند آسان ترین راه را برای مقابله با سنت شکنی بگیرند.

بیکاری افزایش پیدا می کند اما سنت ها حفظ می شود

این جامعه شناس در ادامه از اینکه بسیاری بیکار خواهند شد گفت: برای محافظه کاران بیکاری مردم اهمیتی ندارد چرا که برای آنها مهم سنت ها است و این یعنی محافظه کاری در مقابل آموزش صحیح بنابراین ایدولوژی آنها براساس این نیست که عده ای بیکار خواهند شد یا خیر مهم این است که فضای مجازی محدود شود چرا که خط مشی سنت ها با فضای مجازی همخوانی ندارد.

وی در ادامه افزود: آقایان می دانند با توجه به بحران بیکاری در کشور این امر باعث می شود تا بیکاری بشتر نمایان شود اما ترجیخ می دهندد سنت ها شکسته نشود.

امان الله قرائی مقدم در پایان بیان کرد: وعده های دم انتخاباتی اجرایی نشده بلکه برخی ها هماند این طرح صیانت برعکس وعده ها بوده سات پذیرش شکست مقابل با صیانت مجازی خیلی سخت تر خواهد بود چرا که مردم راهکار برای ارتباطات پیدا می کنند و این طرح همانند طرح فیلتر تلگرام شکست خواهد خورد ولی در این میان مردم زیادی بیکار خواهند شد تا سنت ها شکسته نشود.