وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۶۰ دستگاه از طریق پنجره واحد ملی و ۳۰ دستگاه هم از قبل از طریق پنجره ملی مجوزها خدمات خود را ارائه می‌دهند و ۹۰ دستگاه در پنجره ملی حضور دارند.

عیسی زارع‌پور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اینترنت کودکان گفت: سایت ۴۵۶ دات آی آر هم هست که امکاناتی برای بچه‌ها فراهم آوردیم تا در فضای امن به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پنجره ملی هوشمند افزود: همه دستگاه‌ها مکلف شدند تا پایان شهریور پنجره خود را راه بیندازند و تا دی ماه به پنجره خدمات ملی که وزارت ارتباطات راه می‌اندازد متصل شوند که ما پنجره ملی را زودتر راه انداختیم.

زارع‌پور ادامه داد: بسیاری از دستگاه‌ها هم پنجره واحد خود را راه انداختند و هم به پنجره ملی وزارت ارتباطات متصل شدند اما برخی دستگاه‌ها پنجره واحد خود را راه‌اندازی کردند و خدمات خود را مستقیم به خدمات الکترونیک هوشمند دولت متصل کردند.

وی خاطرنشان کرد: ۶۰ دستگاه از طریق پنجره واحد ملی و ۳۰ دستگاه هم از قبل از طریق پنجره ملی مجوزها خدمات خود را ارائه می‌دهند و ۹۰ دستگاه در پنجره ملی حضور دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه‌ها همچنان در حال اتصال به پنجره ملی هستند، افزود: سازمان محیط زیست دیشب و بانک مرکزی دیروز وصل شد و دستگاه‌ها به تدریج درحال متصل شدن هستند و از ۱۷۰ دستگاهی که باید به پنجره ملی وصل شوند، برخی خدمات عمومی ندارند.