تالار سیمان بورس کالا با اعلام آمادگی و درخواست عرضه ۶۶ شرکت سیمانی بورسی و غیر بورسی، امروز میزبان عرضه ۱.۲ میلیون تن سیمان است.

 تالار سیمان بورس کالا، امروز میزبان عرضه ۱.۲ میلیون تن انواع سیمان از سوی ۶۶ شرکت سیمانی است. از کل عرضه های امروز سیمانی ها در بورس کالا، ۱.۶ میلیون تن سیمان از نوع تیپ دو، ۱۵۷.۹ هزار تن از نوع سیمان تیپ ۱-۴۲۵، ۶۸.۵ هزار تن از نوع سیمان تیپ ۱-۳۲۵ و ۹.۳ هزار تن از نوع سیمان تیپ ۱-۵۲۵ است.

بر اساس این گزارش، ۶۶ شرکت سیمانی که امروز عرضه دارند به ترتیب بالاترین حجم عرضه شامل سیمان آبیک، تهران، مازندران، صوفیان، سپاهان، ساوه، خزر، ارومیه، شرق، هگمتان، صنایع سیمان سامان غرب، هرمزگان، شاهرود، بجنورد، ممتازان کرمان، کرمان، نیزار قم، صنایع سیمان گیلان سبز، شمال، عمران انارک، غرب، فیروزکوه، سیمان تجارت مهریز، فراز فیروزکوه، فارس نو، اردستان، داراب، پیوند گلستان، آذر آبادگان خوی، سیمان لامرد، ایلام، سیمان غرب آسیا، منددشتی هستند.

همچنین شرکت های سیمان شهرکرد، زنجان، ساروج اصفهان، صنایع سیمان نهاوند، دشتستان، توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون)، قائن، آرتا اردبیل، جوین، زاوه تربت، خاش، خوزستان، خمسه، لار سبزوار، اصفهان، زابل، کیاسر، دورود، کاوان بوکان، فارس، کویر کاشان، کردستان، خاکستری نی ریز، بین المللی ساروج بوشهر، توسعه ماهان کرمان، باقران، یاسوج، سپهر قیر و کارزین، نائین، قشم، استهبان، کارون و آباده نیز از دیگر شرکت هایی هستند که محصول را روی تابلو می برند.