چند روز گذشته رییس قضا درخصوص استقلال رسانه ها در هیت نظارت مطبوعات سخن گفته است. رییس قضا در صحبت هایش از اقتصاد رسانه ای صحبت کرده است در سخنان وی آمده که باید سازوکارها و روال‌هایی تعبیه و تهیه شود که رسانه‌ها بتوانند بدون وابستگی به جناح و جریان به استقلال مالی و اقتصادی برسند و دارای درآمد روشن و شفاف باشند.

مونا ربیعیان/ این صحبت ها در صورتی گفته شده است که شرایط روزنامه ها با هم برابر نیست و روزنامه های وابسته همانند اطلاعات؛ کیهان؛ همشهری؛ جام جم؛ ایران و….شرایطی ویژه دارند و حتی این روزنامه ها به راحتی می توانند انتقاد کنند سخن بگویند اما آیا روزنامه های مستقل چنین شجاعتی را دارند؟

از نظر مالی هم شرایط روزنامه های وابسته بسیار بهتر از روزنامه های مستقل است چرا که از دولت و ارگان ها حمایت می شوند اما این حمایت را روزنامه های مستقل ندارند با این تفاوت های زیادی که بین روزنامه های مستقل و رزونامه هیا وابسته وجود دارد چطور می توان از استقلال مالی روزنامه ها صحبت کرد.

شرایط نابرابر بین روزنامه ها

نعمت احمدی؛حقوقدان درخصوص صحبت های رییس قوه قضاییه در خصوص استقلال رسانه ها به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر صحبت از مستق شدن رسانه ها کمی ناعادلانه است چرا که روزنامه های مستقل مانند اطلاعات؛ کیهان؛ ایران ؛ همشهری و… ساختمان اختصاصی و حتی چاپخانه دارند اما آیا روزنامه های مستقل چنین امکاناتی را دارند؟

وی در ادامه داد: روزنامه های مستقل هر روز با مشکل رو به رو هستند و شکایتهایی است که از سوی دولتی ها از انها بابت مصاحبه و گزارش هایشان می شود آیا روزنامه های غیر مستقل تا کنون شکایتی بابت مصاحبهع یا گزارش خود داشته اند؟

روزنامه های وابسته شرایط مالی خوبی دارند اما مستقل ها چه؟

این حقوقدان در بخشی از یارانه روزنامه های غیر مستقل نیز گفت: حتی در بخش یارانه نیز رسانه های مستقل و غیر مستقل برابر نیستند و نمی توان گفت که در این بخش عدل به کار رفته است در بخش دیگر که آگهی ها نیز باشد هم عادلانه تقسیم نمی شود و در این دو بخش نیز روزنامه های وابسته سهم بیشتری نیست به روزنامه های غیر وابسته دارند.

نعمت احمدی در ادامه راهکار استقلالی که رییس قضا می گوید گفت: اگر قرار بر استقلال باشد اول باید روزنامه های وابسته نیز مستقل شوند و یا اینکه امکانات روزنامه های وابسته را برای روزنامه های خصوصی هم در نظر بگیرند در این دو شرایط شاید حرف از استقلال مالی کمی درست باشد از سوی دیگر شکایت های بی دلیلی که دولتی ها از روزنامه های خصوصی می کنند هم کمتر شود تا رسانه حداقل بتواند انتقاد کند و از انتقاد نترسد در حال حاضر حتی انتقاد هم فقط دولت های وابسته می توانند انجام دهند نه روزنامه های خصوصی اگر شرایط را مساوی شود شاید بتوان صحبت از استقلال مالی درست و به جا باشد.