شهردار تهران با اشاره به اینکه بی عدالتی در شمال و جنوب شهر نیازمند یک بازبینی در شهر است، گفت: مشکل تهران جاسازی نامناسب جمعیت در بافت شهر است.

علیرضا زاکانی در یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران حضور یافت و گفت: ما در تهران به دنبال عدالتیم و عدالت هم با حرف و شعار جاری و ساری نمی شود، آنچه مهم است این است که عدالت باید به هر طریقی محقق شود. تهران مشکلات متعددی دارد که باید رسیدگی شود که برای این منظور ۴ تحول باید در پایتخت ایجاد شود؛ یک تحول درون شهرداری است، ما تنها یک نهاد خدماتی نیستیم بلکه یک نهاد خدمتگزار اجتماعی هستیم و مراد و مقصود ما رفع نیاز مردم و مطالبه ای است که رهبر انقلاب در این باره داشتند. 

وی افزود: نکته دوم ناظر به حوزه کالبدی شهر است که مربوط به حمل و نقل عمومی می شود؛ محور سوم تحول نرم شهر است، یکی از اشکالات ما در این خصوص توجه بیش از حد به کالبد شهر است، بخش چهارم تحول هوشمند است تا بر اساس آن شهر بتواند به تحول فناورانه برسد که هدف از آن افزایش خدمات به مردم است. این برنامه تنها برای نجات از ترافیک است در حالی که شهر ما از چند موضوع مختلف رنج می برد؛ نخست معضل ترافیک، دوم آلودگی هوا و سوم ناایمنی و سستی شهر و نکته چهارم بی هویتی شهر است یعنی هویت معماری در شهر تهران گم شده است. 

زاکانی با اشاره به این موضوع که قبل از ۱۳۴۸ تهران در جهات مختلف رشد کرده و بر مبنای یک الگوی درست رشد نکرده است، گفت: بی عدالتی در شمال و جنوب شهر نیازمند یک بازبینی در شهر است، مشکل تهران جمعیت نیست؛ بلکه جاسازی نامناسب جمعیت در بافت شهر است. برای اینکه بخواهیم کمبود مسکن و بی هویتی را در شهر برطرف کنیم باید یک راه حلی بیابیم که همه مشکلات را با هم حل کنیم.؛ tod راه حل نیست و تنها بخش حمل و نقل را حل می کند مسائل دیگری از جمله معماری شهر، ایمنی شهر و غیره همچنان لاینحل باقی می ماند. 

وی تاکید کرد: ما برای احداث بی آرتی و ایستگاه متروهای بیشتر شهر را بر مدار جدیدی قرار دادیم، ما برای نوسازی شهر نیازمند بودجه ای بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم،  ما یا نباید در سطح شهر کار کنیم و همانگونه فرسوده آن را رها کنیم و به مسئول بعدی تحویل دهیم و یا یک نوسازی کامل انجام دهیم.