در وضعیتی که سرمای سختی کل کشور را فراگرفته است بی خانمانان و کارتن خواب ها همچنان در خیابان ها میخوابند.

مونا ربیعیان/ آسیب های اجتماعی براساس علت های اقتصادی ایجاد می شوند و اگر این آسیب ها ادامه پیدا کند می تواند یک جامعه را به نابودی بکشانند چرا که در جامعه ای که فقر گسترش پیدا کند مردم از سر نداری دست به هرکاری می زنند و این می تواند شروع پدیده های اجتماعی در کشور باشد.

فقر دلیل اصلی ایجاد پدیده های نوظهور

مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی درخصوص ظهور پدیده های اجتماعی به خبرنگار ما گفت: ظهور هر یک از پدیده های مربوط به آسیب های اجتماعی دلایل فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد هرچند در بسیاری از موارد دلایل مشترک مانند فقر، بیکاری، اعتیاد ریشه مشترک بسیاری از آسیب ها می باشد.

وی در ادامه علت نهرخوابی، گورخوابی و بام خوابی را شرح داد و اظهار کرد: گورخوابی وبام خوابی زیر مجموعه کارتن خوابی و بی خانمانی است که اخیرا نهر خوابی نیز به آن اضافه شده است در شهرهایی که نهرهای خشک شده وجود دارند مانند اصفهان و بعضی از شهرهای غربی و جنوبی در فصل گرما نهر خوابی یعنی خوابیدن در نهرهای خشک شده یکی از آسیب های نوپدید می باشد که با شروع فصل سرما کاهش یافته و یا به طور کل از بین خواهند رفت.

این آسیب شناس اجتماعی در ادامه از معتادین در نهرها گفت: در نهر خوابی معتادین بی خانمان اولین مشتریان این عارضه بوده است و باید سازمان های حمایتی مثل شهرداری ها بهزیستی و کمیته امداد با برنامه ریزی های مشترک و مستمر به مقابله با آن بپردازند.

ایجاد شغل و سرپناه راهکار نجات از بحرانی فقر

وی در ادامه در پاشخ به این سوال که پس وضعیت این نهر خواب ها در زمستان چگونه خواهد شد گفت: وضعیت آنها مشخص است و در کنار نانوایی ها و کنار چراغ ها می خوابند برای جلوگیری از این گونه آسیب های اجتماعی همانگونه که گفتم باید شهرداری ها ، بهزیستی و کمیته امداد کمک کند تا سرپناهی برای این افراد ایجاد شود و برای این افراد شغل ایجاد شود تا بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کنند تا این مشکلات برطرف شود.

عضور شورای شهر سبک زندگی نمی داند یعنی چی؟

مجید ابهری در پایان مصاحبه خود از کارتن خوابی سبک زندگی است انتقاد کرد و اظهارداشت: در پاسخ به افرادی که کارتن خوابی را نوعی سبک زندگی قلمداد و اعلام می کنند باید عرض کنم این عزیزان یا معنی سبک زندگی را نمی دانند یا از کارتن خوابی خبری ندارند و نمی دانند جه عواقب و عوارض شومی به دنبال دارد به نوعی از زندگی وقتی می توانیم سبک زندگی اتلاق کنیم که در بخش های قابل توجه از کشور در میان جمعیتی کثیر این نوع زندگی وجود داشته و تداوم یابد بنابراین به دلایل یاد شده نمی توان کارتن خوابی را سبک زندگی قلمداد کرد بلکه نوعی از زندگی است که براثر اجبار و فقر انتخاب می شود و بهتر است قبل از اینگونه اظهار نظرها با آسیب شناسان و جامعه شناسان مشورت شود.

فقر هر بار با چهره متفاوت رونمایی می شود

امان الله قرایی ؛ جامعه شناس درخصوص پدیده چراغ خوابی به خبرنگار ما گفت: در این مدت شهردای گرمخانه هایی ساخت که جایی برای کودکان بی سرپرست یا افراد کارتن خواب باشد اما برخی ها به دلیل اینکه در آنجاها محدودیت وجود دارد و نمی توانند آزادانه کاری را انجام دهند ترجیح می دهند تا در کنار خیابان ها بخوابند به همین دلیل دست به ابتکارهای جدید می زنند.

وی در ادامه افزود: این جای تاسف است که چهره شهر هر روز با فقر نمایان گر می شود البته این کارتن خواب ها به خاطر مهاجرت نیز است چرا امکانات در تمام نقاط کشور به یکسان منتشر نشده است بنابراین مردم ترجیح می دهند برای دریافت امکانات به پایتخت بیاییند.

این جامعه شناس علت به وجود آمدن این پدیده را فقر دانست و اظهارداشت: این پدیده به خاطر فقر و بیکاری ایجاد می شود افراد که از سر سرخوشی کارتن خواب نمی شوند از طرفی عدم رسیدگی به افراد بی خانمان نیز باعث شده تا آنها برای خودشان دست به کار شوند.

وی در ادامه بیان کرد: وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کشور و شهرداری ها برای اینکه به وضعیت بی خانمانان سرو سامان بدهند تشکیل شده اند دیگر چرا که در کنار این کاتن خوابی ها فساد به وجود می آید از طرفی برای تهران جشن برپا می کنید به اسم جشن ایران کوچک چرا به پایتخت انقدر بها داده می شود؟ خوب مردم برای امکانات و رفاه وارد پایتخت می شوند و با این پدیده ها مواجه می شویم.امکانات اگر در همه نقاط کشور به یکسان باشد دیگر مردم به فکر مهاجرت نباشند.

امان الله قرایی راهکار حل این پدیده را اینگونه بیان کرد: به نظر بنده باید این کارتن خواب ها را به شهرهای خودشان بازگردانیم چرا که تهران دیگر جایی ندارد امکاناتی هم به اندازه افراد ندارد بهترین راه این است که این افراد به شهر خودشان بازگردند و در همان جا زندگی کنند.