در راستای گفتگوی مستقیم و بی واسطه و تعامل حداکثری مدیرعامل و هیئت مدیره با کارکنان شاغل در پیمانکاری ها، با حکم مدیرعامل مشاورین معتمد منصوب و با برگزاری منظم جلسات هم اندیشی و مشاوره به بررسی مشکلات پرسنل می پردازند.

در این دیدار مدیرعامل با تبریک اعیاد رجبیه افزود: صعود به قله های افتخار بدون همراهی و تلاش همه جانبه همه ارکان شرکت امکان پذیر نمی باشد

که بحمدلله اکنون فاتح قله های موفقیت در بین دستگاهها و ادارات سطح استان هستیم.

محبی نظر ادامه داد: خانواده بزرگ و پرافتخار شرکت گاز استان همدان عزمی راسخ و اهتمامی جدی در راستای اعتلای حداکثری اهداف شرکت و پیشرفت روزافزون سازمان هستند.

در ادامه نمایندگان کارکنان شاغل در پیمانهای نظارت مشاوره ای، تجمیعی بهره برداری، نشت یابی، خدمات دفتری و پشتیبانی، حراست و تاکسیرانی به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات و پیشنهادات در راستای بهبود شرایط کاری همکاران پرداختند.