معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه2 گفت: در راستای تقویت روحیه همدلی بین شهروندان ، جشنواره سفره 'هفت سین همدلی" در سرای محلات منطقه برگزار شد.

اکرم رجای با اشاره به رویکرد برنامه های مدیریت شهری در تقویت همدلی بین شهروندان گفت: در راستای پاسداشت ترویج فرهنگ کهن ایرانی، آشنایی مردم با آئین های سنتی نوروزی ، جشنواره هفت سین همدلی برگزار شد وی با اشاره به اینکه سفره هفت سین همدلی و شور ونشاط را در میان مردم ایجاد و یکی از پرخاطره ترین پدیده های فرهنگی است ، گفت: این جشنواره سفره هفت سین که با مشارکت سرای محلات برگزار شد مورد استقبال شهروندان قرار گرفت. معاون شهردار منطقه۲ افزود: سفره های هفت سین شهروندان در دو بخش خانوادگی و محلی تهیه و طراحی شده است و با نظر هیات داوران ،بهترین آثار انتخاب می شوند.به گفته رجای سفره های هفت سین که با هنرو خلاقیت شهروندان تهیه شده است در بوستان ها ، میادین و سرای محلات جانمایی می شود