شهردار منطقه2 گفت:عملیات آماده سازی حرم مطهر برای برگزاری مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام راحل درحال اجرا است.

مهدی صالحی شهردار منطقه با بیان اینکه برگزاری مراسم سالروز ارتحال امام (ره) بیانگر زنده بودن فکر و راه امام در بین ملتها است گفت: پهنه تحویلی این منطقه در ضلع غربی حرم به منظور برگزاری مراسم سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام (ره) در حال آماده سازی است .وی افزود: به منظور آماده سازی محوطه پیش بینی شده جهت برپایی ایستگاه های فرهنگی، صلواتی و پذیرایی از زائرین پیش بینی و در حال انجام است. صالحی با اشاره به استقرار نیروهای خدمات شهری در پهنه تحویلی منطقه گفت: نصب ۱۷۰۰مترمربع داربست برای ایستگاه فرهنگی و پذیرایی، استقرار ۶ دستگاه تانکر آب و همچنین استقرار خودروهای جمع اوری پسماندخشک پیش بینی شده است