ترکیب تیم‌های ملی کوراش زنان و مردان ایران جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ترکمنستان مشخص شد.

مسابقات مدعیان کوراش در دو بخش زنان و مردان در سالن شهدای رویان مازندران برگزار شد و نفرات منتخب در ترکیب اعزامی تیم‌های ملی قرار گرفتند.

ترکیب تیم ملی کوراش در بخش زنان به صورت زیر است:
وزن ۴۸- کیلوگرم: زهرا باغچقی
وزن ۵۲- کیلوگرم: آرزو سلیمی
وزن ۵۷- کیلوگرم: طاهره آذر پیوند
وزن ۶۳- کیلوگرم: پردیس عیدی وندی
وزن ۷۰- کیلوگرم: دنیا آقایی
وزن ۷۸- کیلو گرم: صبا کرمعلی
وزن ۸۷- کیلوگرم: ملیکا امیدوندی
وزن ۸۷+ کیلوگرم: فاطمه برمکی
سرمربی: محبوبه خورشیدی

ترکیب تیم ملی کوراش در بخش مردان به صورت زیر است:
وزن ۶۰- کیلوگرم: سعید طالبی نیا 
وزن ۶۶- کیلوگرم: مجید وحید بریمانلو
وزن ۷۳- کیلوگرم: الیاس پاکدل
وزن ۸۱- کیلوگرم: رامین احمدزاده
وزن ۹۰- کیلوگرم: مسعود قوی‌بازو
وزن ۱۰۰- کیلوگرم: حامد رشیدی
وزن ۱۰۰+ کیلوگرم: سعید حسنی
سرمربی: الیاس علی‌اکبری