سالروز ۹ دی، پاسداشت آزمون های بزرگ یک ملت قوی و قهرمان است. بعضی وقت ها آزمون هایی سر راه ملت ها قرار می گیرد. گاهی آنها خوب می درخشند. ملت ما چه در انقلاب و چه در بعد از انقلاب آزمون های زیادی را دیده و همیشه درخشان و سربلند بوده است.در روز ۹ […]

سالروز ۹ دی، پاسداشت آزمون های بزرگ یک ملت قوی و قهرمان است. بعضی وقت ها آزمون هایی سر راه ملت ها قرار می گیرد. گاهی آنها خوب می درخشند. ملت ما چه در انقلاب و چه در بعد از انقلاب آزمون های زیادی را دیده و همیشه درخشان و سربلند بوده است.
در روز ۹ دی سال ۱۳۸۸ ملت دلیر کشورمان با حضور در فضای عمومی و کف خیابان ها خوش درخشیدند و با همت و اراده ای مثال زدنی توانستند یک چنین روزی را بیافریند. مردم سرتاسر کشورمان بی منت، بی توقع و با بصیرت وارد میدان شدند و خیلی خوب عمل کردند. آنها در مقابل دشمنان سینه سپهر کردند و کشور را نجات دادند. نهم دی روز دفاع از ارزش های دین و انقلاب بود.
بحث سر ارزش های انقلاب و نظام اسلامی بود. در نهم دی ماه ۸۸ مردم ما با یک حرکت عمومی دشمنان را مبهوت و غافلگیر کردند. این یک حرکت مجاهدت آمیز در مقابل دشمنان بود. دشمنان ایران عزیز می خواستند حقایق انقلاب اسلامی تحریف شود و به دست فراموشی سپرده شود. در خصوص ۹ دی سال ۸۸ یک نکته مهمی که هست حضور عظیم، بی نظیر و سرتاسری مردم کشورمان در خیابان ها و میادین بود. مردم ما شجاعانه و خودجوش وارد میدان شدند و توانستند حماسه کم نظیری بیافریند. هیچ چیز قادر به ایستادگی در مقابل اراده و خواست مردم در ۹ دی ماه ۸۸ نبود.
اگر ملتی با ایمان راسخ و عمل صالح وارد میدان شود هیچ مانعی در مقابل آنها قادر به مقاومت نیست. مردم ما با ایمان دینی خود توانستند معجزه کنند. برای آنها سختی ها هموار و آسان بود و‌ می دانستند در هر حالتی پیروز هستند. حرکت عظیم مردمی ۹ دی ۸۸ بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچید و دشمنان را مثل همیشه مأیوس و نا امید کرد.
خشایار نادی تحلیلگر سیاسی