مدیر امور استانهای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۱۸ متر است.

فرهاد و سرخوش با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه تصریح کرد: بر اساس گزارش اعلامی تراز فعلی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲۷۱.۲۴ تر بود، ۶ سانتی متر کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مساحت دریاچه ارومیه ۲۷۳۲ کیلومتر مربع است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۸۵ کیلومتر مربع بود.

 سرخوش با بیان اینکه هم اکنون دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد، افزود: حجم آب دریاچه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

 مدیر امور استان‌های ستادهای دریاچه ارومیه بیان کرد:  با آغاز فصل بارش ها و رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه، وضعیت این نگین آبی بهبود خواهد یافت.