فدراسیون جهانی تکواندو در پایان رویدادهای بین المللی تهران، رنکینگ جدید المپیکی را منتشر کرد.

فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی ماه مارس را منتشر کرد. در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تکواندو، امتیازات مسابقات بین‌المللی جام فجر و جام ریاست فدراسیون جهانی در تهران محاسبه شد که با صعود تکواندوکاران ایران همراه بود.

در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاجی موسائی با ۴ پله صعود در رده ششم رده بندی ایستاد. در همین وزن ابوالفضل زندی در جایگاه ۱۵ جهان قرار گرفت و علیرضا حسین پور نیزدر رده ۶۰ جای دارد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، متین رضایی  با یک پله صعود در رده شانزدهم ایستاد و رضا کلهر در رده ۴۶ جهان جای گرفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری نماینده المپیکی ایران بدون تغییر در رده نهم ایستاد، میرهاشم حسینی با کسب در رده بیست و یکم جای گرفت و امیرمحمد بخشی نیز در رده ۵۴ قرار گرفت.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، آرین سلیمی با ۵ پله صعود به رده بیستم رفت و ابوالفضل عباسی نیز در جایگاه ۲۶ ایستاد. 

اما در گروه بانوان و در وزن ۴۹- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده با یک پله صعود به رده نهم رفت. سوگند شیری قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲ و قهرمان آسیا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در رده نوجوانان که نامش به تازگی در رنکینگ ثبت شده است در رده سی و یکم ایستاد و غزل سلطانی نیز با ۹ پله صعود در جایگاه ۴۱ قرار گرفت. سعیده نصیری هم در رده ۵۵ قرار دارد. 

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی نماینده المپیکی ایران با یک پله صعود در جایگاه سوم رنکینگ جای گرفت. زهرا شیدایی  در رتبه ۶۴ ایستاد و تینا مدانلو نیز با ۲۲ پله صعود در رده ۶۵ قرار گرفت.

ملیکا میرحسینی در وزن ۶۷- کیلوگرم با ۲ پله صعود در رده ۴۰ جای گرفت. سیده نرگس میرنوراللهی در رده ۴۲ قرار دارد و ساغر مرادی نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲ و قهرمان آسیا در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رده نوجوانان نیز در رتبه ۴۵ قرار گرفت. 

در وزن ۶۷+ کیلوگرم، زهرا پوراسماعیل  با ۱۷ پله صعود در رتبه ۴۳ رنکینگ المپیکی قرار دارد. زینب اسماعیلی در رده ۴۷ قرار گرفت و نیوشا شادلو قهرمان آسیا در سال ۲۰۲۳  نیز در رده ۶۳ ایستاد.