سال ١۴٠٠ تا اردیبهشت ، قیمت دلارنزولی و در کانال ٢١ هزار تومان بود با خبر ردصلاحیت لاریجانی و عدم شرکت ظریف و مسجل شدن انتخاب رییسی دلار از ٢١هزار تومان تا زمان تحلیف به حدود ٢۶ هزارتومان رسید و امروز دلار 65 هزار تومان را رد کرده است.

مونا ربیعیان/ در روزهای گذشته رییس جمهور اعلام کرد که مردم نگران عدد سازی نباشد، عدد سازی یعنی اعلام اعداد غیر واقعی اما وقتی سری به بازار بزنید متوجه می شوید که اعداد غیر واقعی نیستند بلکه خود گرانی را تدایی می کنند. از سوی دیگر رییس جمهور اعلام کرد که گرانی مدیریت شده باشد، آقای رییسی مدیریت به معنای کنترل قیمت، کنترل وضعیت موجود بازار است نه مدیریت گرانی، گرانی باعث فقر گسترده می شود بهتر است از کلماتی استفاده شود که معنی آنها را به درستی می دانید.

وضعیت فعلی نیاز به بازسازی اقتصادی دارد نه صحبت های غیر عملی و غیر اقتصادی از سوی دیگر دو سال گذشته دولت رییسی با جراحی اقتصادی وضعیت بازار را برهم ریخته تر از قبل کرد و امروز با دلار ۶۵ هزار تومانی مردم نمی توانند نان تهیه کنند چه برسد بر اینکه زندگی کنند، حتی فکر اینکه دلار به صد تومان هم برسد مردم را نگران تر  می کند اما آقای رییسی از عدد سازی و مدیریت گرانی می گوید معنی گرانی یعنی فقر گسترده بین مردم بهتر است که بیشتر به وضع اقتصادی نگاه کرد.

عدد سازی، شوخی بزرگ

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درخصوص صحبت های اخیر رییس جمهور درباره عدد سازی به خبرنگار ما گفت: مفهوم عدد سازی را باید اول بیان کنیم؟ عدد سازی یعنی در مجازی رخ داده شود اما اینکه در میدان کالاها قیمت بالا داشته باشد نمی شود گفت که عدد سازی صورت گرفته است. رییس جمهور قبل از اینکه صحبت درباره عدد سازی کند بدون اینکه مردم بدانند رییس جمهور قبل اینکه سخن از عدد سازی بکند باید معنی آن را بداند و بعد باید مشکلات قیمتی را بدانند.

وی در ادامه افزود: واقعیت این است که دولت نتوانسته است به وعده های خود عمل کند به همین خاطر از کلماتی صحبت می کنند که مردم ندانند چی هست؟

این کارشناس اقتصادی درباره واکنش بازار به تنش ها نیز گفت: تنش ها بازار را برهم میزند و مشکلات اقتصادی بیشتر از قبل شده است، جنگ حماس و اسرائی بر این وضعیت اقتصادی دامن می زند و هیچ راهی جز عدد سازی و برهم زدن وضعیت موجود نیست.

وی در ادامه افزود: مثلا همین حجاب که این روزها گفته می شود پوششی است برای اینکه مردم گرانی ها را فراموش کنند یا همان مسجد سازی پارک قیطریه  که یک ماهی مردم سرگرم بودند که قرار است چه اتفاقی رخ دهد البته این اخبار برای مردم عادی نیست بلکه مخالفان اقتصادی است که با این خبرها از یاد ببرند وضعیت اقتصادی درست نیست.

دلار بیش از صد تومان خواهد شد

مرتضی افقه در ادامه افزود: در حال حاضر همه منتظر انتقام سخت هستند همان انتقامی که سال های گذشته گرفته شده است و تا آن زمان دلار همچنان افزایشی خواهد بود با توجه به مجلس جدید که همه چیز را فرهنگی می دانند و سختگیری های غیر اقتصادی دارند وضعیت بهتر نخواهد شد.

وی در پایان افزود: ما انتخابات آمریکا را هم داریم که نتیجه آن افزایش قیمت دلار خواهد بود به نظر بنده اگر ترامپ رای بیاورد دلار بیش از صد تومان خواهد شد.