مونا ربیعیان/ طی روزهای گذشته با توجه به صحبت های وزیر ارتباطات درخصوص افزایش قیمت قبوض همراه اول اتفاق جالبی رخ داده است.

قبضی به طور مثال یکشنبه پرداخت شده است دوباره پنجشنبه همان هفته قبض صادر می شود و اینترنت خط  قطع می شود وقتی قبض را نگاه کردیم متوجه شدیم که در قبوض صادر شده است به طور مثال قبض پایان دوره زده شده ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بسته اینترنتی بعد بستانکاری هم یک میلیون و دویست زده شده است جالب تر از همه مالیاتی است که ذکر شده است مالیت صدو بیست هزار تومان برای یک ماه با توجه به اینکه قبض صادر سده برای یک کارمند عادی است و این امر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است چراکه مگر تجارت با خط صورت گرفته است، تاجران هم چنین قبضی را دریافت نمی کنند که همراه اول برای چهار روز صادر کرده است، قبض میان دوره این فرد آمده است که ۶۰۰ هزار تومان بسته اینترنتی تمدید شده است هرچقدر هم طی چهار روز فیلم و سریال ایرانی و خارجی دانلود کرده باشد یا اصلا آنلاین تماشا کرده باشد نهایتا ۲۰۰ هزار تومان با توجه به اینکه تمدید اینترنت فرد مورد نظر ۶ بار بوده است که مبلغ بسته ۲۸۸۰۰ هزار تومان است بنابراین چطور ممکن است فردی طی چهار روز چنین قیمتی بسته مصرف کرده است اگر حتی بیست و چهار ساعت هم آنلاین فیلم تماشا می کرد ۶۰۰ هزار تومان پول بسته نمی آمد، نکته جالب تر این است که بستانکاری میان دوره ۵۰۰ هزار تومان است و مالیات ۷۲ هزار تومان چگونه همراه اول چنین قبضی داده است که هیچ یک از مبالغ با یکدیگر همخوانی ندارد به نوعی می توان گفت دزدی آشکاری است که این روزها اکثر مردم با آن سروکار خواهند داشت اما چون گرفتاری دارند اجازه اینکه قبض خود را بازرسی کنند ندارند. همراه اول بهتر است برای قبوض صادره ای که خبرنگار ما طی این مدت پیگیری کرده است پاسخگو باشد چرا که همه مدارک و قبض پیوست به گزارش شده است.

انتشار دوباره گزارش

طی روزهای گذشته فقط فردای روز گزارش با خط سردبیر تماس گرفته شد درخصوص پیگیری وضع قبض موجود در روزنامه اما نه تنها گفتند که پیگیری می کنند و هیچ خبری از بررسی نشدحتی قبض موجود در سامانه نیز تغییری نکرده با توجه به اینکه به دلیل گفته ها بررسی نشدن ها همراه اول حتی پاسخی در خصوص اتفاقات در قبض موجود نداده است و تماس و بررسی ها برای افرادی که قبض مشکل دار برایشان صادر شده است نمی شود.