با هرشرکت و ارگانی که کار داشته باشی نه تنها کارت راه نمی افتد بلکه به بهانه های مختلف چند هفته ای می برند و می آورند تا خسته شوی دیگر کاری نخواهی .

این انتخابات هم بهانه این روزهای مدیران برای راه ننداختن کارهای مردم البته در این میان هستند که کار کنند اما برخی ها به دلیل جایگاهی که ندارند و ترس از اینکه بعداز انتخابات شاید دیگر رد جایگاه فعلی نباشند کار نمی کنند تا تکلیفشان معلوم شود.به نظر می رسد اقتصاد در ایران به خواب عمیقی فرو رفته است فروشنده فروش ندارد، تولیدکننده تولید را کاهش می هد همه این ها حاصل یک اقتصادناکارآمد است، اقتصادی که در آن هیچ هیجان و پیش بینی وجود ندارد همه منتظر این هستند تا انتخابات صورت گیرد و ببینید مدیران بعدی چه کسانی هستند فارغ از اینکه در حال حاضر باید کار مردم انجام شود به طور مثال بانک میروی وام بگیری به بهانه های مختلف وام به تعویق می افتد حالا بهانه هرچه می تواند باشد نبود مسول، بانک مرکزی پاسخگو نیست چون در یک بانک دولتی وام داری دیگر نمی توانی وام بگیری و…. این نمونه یکی از کارهایی است که برای مردم باید انجام شود اما ظاهرا فقط اسم مردم روی آن است.یک نهادی رفتم برای کاری حدود چهل دقیقه نشستم تا مسوول بیاد اما به محض آمدن نه تنها کارم انجام نشد بلکه گفتن برو چند هفته دیگر بیا خوب این چه طرز برخورد با ارباب رجوع است یا اینکه بخش دگیر همان نهاد گفت باید بررسی شود که شما حقوقتان چگونه است و تسهیلاتی که برای پدریتان میخواهید ۲۶۱ نفر هستید خوب قرار است کاری نکنید تعداد نفرات می گویید. نخواهید وام دهید بهانه می آورید مالیات بالا می برید بعد تقسیط می کنید اینگونه موارد تولید را نه تنها به خطر می اندازد بلکه مردم را نیز به شما بی اعتماد می شود بی اعتمادی مردم همچنان ادامه دار خواهد بود

  • نویسنده : مونا ربیعیان