اما شاید جالب باشد که بدانید طبق ادعای حسین کرمانپور، مدیرکل پیشین روابط عمومی سازمان نظام پزشکی  درآمد پزشکان از معاینه بیماران (به هرچه تعداد که باشد) حتی کفاف هزینه‌های مطب را نمی‌دهد.  البته همانطور که گفته شد در جامعه ایرانی اینگونه جا افتاده که پزشکان حال چه متخصص و چه عمومی درآمد فوق العاده […]

اما شاید جالب باشد که بدانید طبق ادعای حسین کرمانپور، مدیرکل پیشین روابط عمومی سازمان نظام پزشکی  درآمد پزشکان از معاینه بیماران (به هرچه تعداد که باشد) حتی کفاف هزینه‌های مطب را نمی‌دهد.

 البته همانطور که گفته شد در جامعه ایرانی اینگونه جا افتاده که پزشکان حال چه متخصص و چه عمومی درآمد فوق العاده ای دارند و اتفاقا به همین دلیل هم است که والدین همواره یکی از آرزوهای شان تحصیل فرزندان شان در رشته های پزشکی است.

 اکنون گویا شرایط فرق کرده است و به گفته برخی ما در حال ورود به یک بحران در این زمینه هستیم.

 یعنی از یکسو بخشی از کادر درمان به این نتیجه رسیده که باید مهاجرت کند زیرا به اندازه زحمتی که کشیده و وقتی که صرف کرده آورده مالی ندارد و بنا نیست به آرامش اقتصادی برسد.و از سوی دیگر بازار پزشکی به سمتی می رود که به قول معروف نان در رشته های زیبایی است و کماکان نیز بازار این رشته اشباع نشده است به دلیل تقاضای بالا.حتی گفته می شود به دلیل این وضعیت نه تنها پزشکان عمومی در حال فعالیت در حوزه زیبایی هستند بلکه برخی پزشکان متخصص نیز مدرک تخصص خود را کنار گذاشته و به دنبال زیبایی رفته اند!البته در این اینجا بایستی به طور کلی بر این نکته مهم تاکید شود که آمار موثق و روشنی در هیچ کدامیک از این موارد وجود ندارد و از همین رو بجاست مجلس شورای اسلامی که اکنون تازه نفس است به این موضوع ورود کرده و ضمن روشن نمودن جزییات ، فکری عاجل در این خصوص نماید.

 بهرحال اگر ادعای پزشکان صحیح باشد و این قشر برخلاف تصور جامعه از نظر اقتصادی در مضیقه است باید راهکاری قانونی اندیشید چرا که حیف است پس از سال ها تلاش این سرمایه گرانبها از بین برود .از سوی دیگر اگر هم در این زمینه غلو شده و سوء استفاده هایی در جریان است باید مقابل آن ایستاد و اینگونه نباشد حالا که بازار رشته های زیبایی سود و منفعت بیشتری دارد و ایضا نظارتی بر آن نیست پزشکانی که وظایف دیگری دارند به این سو گرایش پیدا کنند.

 نکته ای را که قلمی کردم در مورد تمام سرمایه های کشورمان صدق می کند.خون پزشکان رنگین تر نیست ؛از معلم این مملکت گرفته تا مهندس آن و از کارگران ماهر آن گرفته تا مدیران کاربلد آن سرمایه های این کشور هستند که بایستی به هر قیمتی حقظ و تکریم شوند.