تیم ملی شمشیربازی اپه زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا کویت دوازدهم شد.

رقابت بخش تیمی شمشیربازی قهرمانی آسیا در کویت آغاز شد. در روز نخست دو اسلحه اپه زنان و سابر مردان به رقابت پرداختند. 
در اسلحه اپه زنان، ریحانه رضایی طادی، کیمیا رضایی مقدم به همراه شیدا حسینی برای ایران رقابت کردند. از آنجا که اپه زنان دو شمشیرباز داشت برای حضور در بخش تیمی شیدا حسینی از فلوره در ترکیب تیم اپه هم قرار گرفت. 

تیم اپه ایران با شکست مقابل قزاقستان از صعود به یک چهارم نهایی بازماند. همچنین در تعیین جایگاه هم برابر هند و عربستان مغلوب شد. 

تیم ایران در بین ۱۳ تیم شرکت کننده در اسلحه اپه قهرمانی آسیا دوازدهم شد.


نتیجه به شرح زیر است: 

مرحله یک هشتم نهایی 

ایران ۲۷ – قزاقستان ۴۵

کسب مقام نهم تا شانزدهم 

ایران ۳۱  – هند ۴۵

ایران ۳۹ – عربستان ۴۵