مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در سراسر کشور آغاز شده که تا به امروز عملیات ساخت 225 مدرسه به اتمام رسیده است.

محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد برکت با بیان اینکه تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی مدارس برای ساخت مدارس و جایگزینی آن با مدارس کانکسی در سال گذشته منعقد شده است گفت: در راستای همین تفاهم نامه با مشارکت سازمان نوسازی مدارس احداث هزار مدرسه یک تا سه کلاسه بالای ۲۰ دانش آموز در مناطق محروم با تکنولوژی های نوین ومتناسب با اقلیم منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ساخت این مدارس در ۳۰ استان کشور در حال اجرا است و هم اکنون از این هزار مدرسه ۷۷۲ مدرسه تعریف پروژه شده و عملیات اجرایی ۲۲۵ مدرسه هم به اتمام رسیده و پروژه ها آماده بهره برداری هستند.

ترکمانه با بیان اینکه ۳۱۹ پروژه ساخت مدارس جایگزین کانکسی در حال اجرا است و ساخت ۲۲۹ مدرسه هم شروع شده است گفت:با توجه به لزوم ساخت مدارس در مناطق محروم ودر راستای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل ساخت این هزار مدرسه تا ابتدای مهر ماه درصورت مشارکت و همکاری سازمان نوسازی مدارس به اتمام رسیده و تا شروع فصل مدارس تمامی این مدارس به بهره برداری خواهد رسید.