در راستای تحقق اهداف استراتژیک و به منظور ارتقاء سطح بهره‌وری، شرکت پتروشیمی بندرامام نظام مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت‌های سازمانی را بر اساس الزامات خاص گروه (PCSR) به اجرا درآورد.

 این تصمیم در نشست مدیران ارشد شرکت و با حضور سپهدار انصاری نیک، مدیر عامل شرکت، اتخاذ شد.

طی این نشست، ۹ کارگروه با ترکیب و شرح ماموریت‌های مشخص تشکیل شد تا با هدف استقرار و گسترش نظام مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت‌های سازمانی همسو با استراتژی‌های نوین بندرامام فعالیت کنند؛ این کارگروه‌ها متعهد به پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و ارتقاء کارایی در تمامی بخش‌های شرکت هستند.

این پیمایش که مبتنی بر فرآیندهای سازمانی است، با هدف افزایش بهره‌وری و تحت راهبری رئیس اداره ارزیابی عملکرد و توسعه سازمانی گروه انجام شده است.

لازم به ذکر است، همکاری کلیه مدیران و کارکنان در این فرآیند، نشان‌دهنده تعهد مشترک به بهبود مستمر و دستیابی به اهداف عالی سازمانی است.

این فرآیند از تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۳ روز برگزار شد و انتظار می‌رود که نتایج حاصل از آن، زمینه‌ساز تحولات مثبت در سطح شرکت و صنعت پتروشیمی کشور باشد.