نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو از گذشته تاکنون با خساست تمام نسبت به لرستان سیاستگذاری‌ها کرده و این درحالیست که با کنترل آب‌های موجود، سدسازی و مهار آب‌های سطحی نه تنها می‌توان جلوی سیلاب‌ها را گرفت بلکه دشت‌های مختلف استان را آبی کرد.

سیدحمیدرضا کاظمی اظهار کرد: مشکل حقابه لرستان موضوعی است که بعد از انقلاب اسلامی، در گذشته مسئولین استان آنطور که شایسته بوده نتوانسته‌اند از حق مردم این دیار دفاع کنند.

وی افزود: علیرغم اینکه لرستان چهارمین استان پرآب کشور محسوب می‌شود اما متاسفانه بهار و زمستان با سیلاب‌های مخرب و تابستان با خشکسالی مواجه است که در این خصوص بارها در صحن مجلس به وزیر نیرو تذکراتی داده شده و حتی استیضاح نیز شد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو از گذشته تاکنون با خساست تمام نسبت به لرستان سیاستگذاری‌ها کرده و این درحالیست که با کنترل آب‌های موجود،  سدسازی و مهار آب‌های سطحی نه تنها می‌توان جلوی سیلاب‌ها را گرفت بلکه دشت‌های مختلف استان را آبی کرد.  

کاظمی بیان کرد: هم‌اکنون ۲۳ درصد زمین‌های زراعی استان آبی بوده و این درحالیست که میانگین کشوری ۴۵ درصد است.  

وی با بیان اینکه به وزارت نیرو فشار وارد کردیم که در مطالعات جدید لرستان را ببینند تا بتوان سدهای نیمه‌تمام استان را تکمیل و در مطالعات جدید نیز سدهای جدید دیده شود،  بیان کرد: در شرایط کنونی و اقتصادی اجرای پروژه‌های میلیاردی مشکل بوده و دولت به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.  

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به وزارت نیرو فشارآوردیم که حقابه لرستان را بهتر از گذشته ببیند تا بتوانیم سدهای مختلف استان تکمیل و سدهای در حال مطالعه و سدهایی که در گذشته تعطیل شدند فعال شوند و بخشی از کمبود کارهای گذشته جبران شود.