دستورالعمل بر نظارت دریافت کننده وام نباشد هر نوع انحرافی را ایجاد می‌کند و ممکن است یک بخشی از آن هم ازدواج سفید باشد. وقتی در برخی آگهی‌ها، وام ادواج و طلاق صوری را قید می‌کنند بنابراین ازدواج سفید هم می‌تواند یکی از حواشی آن باشد. در حال حاضر دستورالعملی نسبت به نظارت بر دریافت کنندگان وام وجود ندارد و این موضوعی که شما به آن اشاره کردید در همین دستورالعمل می‌گنجد و ربطی به اعداد و ارقامی که عنوان شده ندارد. تا وقتی که یک دستورالعمل نداشته باشیم همه این آسیب‌هایی که شما به آن اشاره کنید می تواند وجود داشته باشد.

مونا ربیعیان/ البته نمایندگان مجلس مدعی این نیستند و آنها می‌گویند عدد را افزایش داده‌ایم و هم تسهیلات را بیشتر کرده‌ایم، از این طریق به شهروندان کمک می‌کنیم اما بحث این است که اصلاً این مدل کمک‌ها و حمایت‎ها به دلیل نداشتن مطالعات و نظر سنجی جامعه هدف، اعتراضاتی که را در پی خواهد داشت.

علت اینکه چرا شهروندان از مشوق‌ها حذف می‌شوند این است که نظرسنجی خودشان در تصمیم گیری‌های مسئولان لحاظ نمی‌شود، این جزو مشکلات اساسی است. چقدر نظر جوانان در پرداخت مشوق‌ها و یا کمک‌هایی که به آنان  در طرق مختلف می‌شود، لحاظ شده است؟ در هر صورت ما با افزایش وام مخالف نیستیم و هر چقدر هم تسهیلات افزایش یابد موافقت می‌کنیم ولی حتما باید این کار مبنای مطالعاتی داشته باشد.

ازدواج صوری در بین جوانان افزایش یافته است

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس درخصوص افزایش ازدواج های صوری در جامعه به خبرنگارما گفت:چنانچه ازدواج هایی صوری دو نوع مطرح دارند یکی اینکه دختران از خانواده ها ضد شدند و ترجیح می دهند که زندگی مجردی در خارج ازکشور داشته باشند بنابراین تن به ازدواج صوری می دهند آن هم به خاطر قانون دست و پاگیری که وجود دارد و دختران باید به اذن پدر از کشور خارج شوند؛نوع دوم به خاطر دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی است که بعداز ازدواج به جوانان داده می شود در هر دو دختران سیاه بخت خواهند شد.

وی در ادامه افزود:چرا که پسر به خاطر بیکاری تن به این ازدواج صوری می دهد که پولی به دست آورد اما دختران بعداز جدایی نگون بخت خواهد بود از طرفی عدم شوق در زندگی و ایجاد زندگی مشترک در دختران و پسران از بین رفته است جوانان آینده شادی را برای خود نمی بینند از طرفی ما مسولیت پذیر نیستند.

این جامعه شناس دختران را مقصر اصلی افزایش ازدواج های سفید دانست و گفت: با توجه به این اتفاقات به نظر بنده مقصر دختران هستند که با رفتار نامناسب و به قول پسران بازار آزاد تن به ازدواج نمی دهند و این باعث می شود تا پسران نیز تن به ازدواج ندهند و مجرد بمانند. وقتی زمینه لازم برای ازدواج وجود نداشته باشد همباشی های سیاه افزایش پیدا می کند، همباشی های سیاه همان ازدواج سفید است که بین جوانان باب شده است.

سیاه بختی دختران در ازدواج سفید

امان الله قرایی مقدم درباره هم باشی های سیاه گفت: هم باشی های سیاه به دلیل بیکاری و نداشتن تعهد که در زندگی های امروزی وجود دارد است از طرفی ازدواج سفید چون در شناسنامه قید نمی شود ازدواج سفید نام گرفته است وگرنه همان هم باشی های سیاه است که گفتم چرا که بدخت دختران را سیاه می کند کانون خانواده را از بین می برد در صورتی که تمام دنیا بر کانون خانواده تاکید دارند این کار کانون خانواده را از هم می اشاند.

این خانواده در پایان اظهارداشت:خانواده ها راضی به اینکار نیستند اما جامعه با توجه به عدم امکاناتی که وجود دارد جوانان را ناچار به این کار کرده است و تعهد را دربین جوانان از بین برده باید این فرهنگ خانواده در بین جوانان باب شود تا مشکلات اجتماعی حل شود.