اخبار ویژه
سیاستآرشیو
آمارهای رسمی می‌تواند به دولت در آگاهی از وضع موجود کمک کند 01 آبان 1400

رئیسی در پیام گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی: آمارهای رسمی می‌تواند به دولت در آگاهی از وضع موجود کمک کند

رئیس جمهور در پیام گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی تصریح کرد: آمارهای رسمی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور قادر است با شناساندن میزان فقر و محرومیت‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کشور به دولت، در آگاهی از وضع موجود، بررسی روند تغییرات و اتخاذ تصمیم‌ برای رفع بی‌عدالتی و توسعه متوازن کمک کند.

بین المللآرشیو
صدر خطاب به معترضان نتایج انتخابات: خویشتندار باشید 21 مهر 1400

صدر خطاب به معترضان نتایج انتخابات: خویشتندار باشید

در پی برخی اعتراضات به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق، رهبر جریان صدر خواهان خویشتنداری و پایبندی به روش‌های قانونی در مورد اعتراضات انتخاباتی شد.