اقتصاد قسمت اعظم وعده‌های نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده است.

مونا رمضانپور، اولین دور از مناظرات نامزد‌های ریاست جمهوری در شرایطی پایان یافت که بسیاری از مردم معتقدند، نتوانستند پاسخ سوالات خود را بیابند.

برنامه های نامزدها باید مکتوب باشد

وحید شقاقی، اقتصاددان درباره شعارهای انتخاباتی به خبرنگار ما گفت: واقعیت این است که باید نامزدهای انتخاباتی برنامه های خود را تفسیر کنند و برنامه ها را برای میزان صحت و سقم ماجرا به راستی ازمایی در اختیار نخبگان قرار دهند تاآنها نیز بررسی های لازم را برای اجرایی شدن این شعارها انجام دهند شعارها اگر به صورت مکتوب باشد در آینده به آنها خلف وعده نمی شود اما شعارها به مرور زمان به دست فراموشی سپرده می شود یا اینکه نامزدهای انتخاباتی به نحوه دیگری آن را اجرایی می کنند.

وی در ادامه افزود: اگر برنامه ها مکتوب باشد و نخبگان ان را بررسی کنند می توان بعدا مطالبه گری صورت گیرد چرا که وقتی نخبگان بررسی کنند و منابع مالی آن را بررسی کنند دیگر بهانه ای برای عدم اجرایی آن وجود ندارد در شرایط کنونی که مردم شعار زده شده اند بهترین راهکار این است که شعارها مکتوب باشد.

شعارهای فراموش شده از دولت های قبل

این اقتصاددان در ادامه از فراموشی شعارهای انتخاباتی گفت: ممکن است در آینده این شعارها مانند دولت های گذشته به دست فراموشی سپرده شوند یا اینکه به بهانه ای عدم اجرایی ان را به تعویق بیاندازند مانند رونق اقتصادی که قرار بود در ایران اجرایی شود اما همچنان اجرایی نشده است یا رفاه اجتماعی که در دولت ها بیان شده اما اجرایی نشده است اما اگر این برنامه ها به صورت مکتوب باشد مردم نیز می توانند مطالبه گر اجرایی شدن برنامه های اقتصادی دولت باشند.

وی در ادامه افزود: در برنامه ها باید مشخص شود که الزامات مالی از کجا تامین می شود در طول ۴ سال وعده و شعار ها عملی خواهد شد یا خیر؟ به دلیل اینکه دولت های گذشته شعاری بودند مردم شعار زده شده اند و واکنشی به این شعارها نشان می دهند و اعتماد خدشه دار شده را از دست می رود و اما اگر کاندیدها شعارهای خود را به صورت مکتوب بدهند مردم نیز به انها اعتماد می کنند.

مسکن و مسافرت رایگان شعارهای غیر عملی

وحید شقاقی در ادامه از برخی شعارهای بی اثر گفت: بحث مسکن باید منابع مالی وجود داشته باشد از سوی مردم باید درآمدی برای خرید مسکن داشته باشند یا مسافرت بخواهند بروند به غیر از منابع مالی باید وقت سفر هم داشته باشند باید دیدی این طرح ها به نفع جامعه است و هزینه های سنگینی که در بر دارد می تواند اجرایی باشد یا در حد شعار خواهد ماند صرفا شعارها با دست فراموشی سپرده می شود اما راستی آزمایی برنامه ها باید اجرایی شود