از اولین روزهای ریاست جمهوری آیت الله رییسی به استان هایی که مشکلات فراوانی داشت سرزند استان هایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان و طبس رفتند و با مردم دیدار داشتند و مردم نیز مشکلاتشان را برای او گفتند تا شاید فرجی در حل مشکلات شود.

در این میان آیت الله رییسی وعده هایی دارند درخصوص رونق اقتصادی و حتی در این مدت با اقتصاددانان دیدار کردند تا شاید مشکلات کمی سهل گردد و از نظرات اقتصاددانان نیز بهره مند شدند و طبق برنامه های داده شده عمل کرده اند و به مردم وعده هایی درخصوص بهبود معیشت دادند که مردم در انتظار عملی شدن وعده های آقای رییس جمهور هستند.

مصطفی اقلیما: مردم به دنبال تحقق وعده ها

مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی در خصوص سفرهای رییس جمهور به استان های آسیب پذیر به خبرنگار ما گفت: زمان احمدی نژاد نیز رییس جمهور هر ماه به یک استان سفر می کرد و قول و عده هایی داده می شد و پول برای عملی کردن وعده ها نیز به آن استان ها داده می شد اما به دلیل نبود زیر ساخت ها مشکلات پابرجا می ماند و مردم حس نمی کردند که کاری برایشان انجام شده است.

وی در ادامه اظهارداشت: مسوولین نمی توانند اقتصاد نابود شده طی ۴۰ سال را در مدت ۴ سال ترمیم کنند اما می توانند نشان دهند که به دنبال ترمیم آن هستند به طور مثال مشکلات خوزستان همیشه بوده است و رییس جمهور وقتی به این استان رفت وعده هایی داد که اول باید وزرا و مسوولین خود را بررسی می کرد که آیا آنها می توانند این وعده ها را عملی کنند و از آنها هر سه ماه بخواهد تا توضیح دهند که چقدر از وعده ها را در آن استان عملی کرده اند و مردم را نیز در جریان بگذارند تا مردم بدانند که این دولت قرار است به وعده هایش عمل کند و کم کم اعتماد از دست رفته مردم بازگردد  چرا که اینگونه مردم توقع خواهند داشت که این وعده ها حداقل طبق برنامه ریزی جلو رود و اگر توقع مردم برآورده نشود اعتماد مردم کمرنگ تر خواهد شد .

پدر مددکاری اجتماعی در بخشی از مصاحبه خود از پاسخگویی مسوولین گفت: در ردوره روحانی چندین بار به خوزستان بودجه داده که که در آخر معلوم نشد این بودجه ها کجا و چگونه خرج شده است چرا که زیر ساخت ها برای استان آماده نبوده و وعده هایی که داده شد عملی نشده است و مردم این بار منتظر هستند تا ببیند درخواست هایی که داده اند و وعده هایی که شنیده اند عملی شود.

وی در ادامه درباره برنامه هایی هیچ وقت محقق نشد گفت: در دولت های قبل برنامه های توسعه چهارم تاششم ریخته شد به طور مثال در برنامه توسعه چهارم فقط ۳۰ درصد از برنامه محقق شد و دیگر کسی به سراغ یان برنامه حتی نرفت و بعد برنامه توسعه پنجم برنامه ریزی شد اما اگرما بتوانیم برنامه ها را به درستی به پایان برسانیم تمام مشکلات برطرف خواهد شد.

مصطفی اقلیما در پایان اظهارداشت: برای به ثمر رساندن برنامه ها باید به رهنمود های مقام معظم رهبری گوش سپرد و افراد پاسخگو و شایسته را برسر کار گذاشت د رغیر این صورت همچنان مشکلات پا برجا خواهد ماند و مردم روز به روز از حرف های بی عمل خسته خواهند شد و اعتماد مردم از دست می رود.

مرتضی افقه:موانع اجازه عملکرد وعده ها را نمی دهد

مرتضی افقه؛ کارشناس اقتصادی درخصوص وعده هایی که دولت سیزدهم می دهد به خبرنگار ما گفت: متاسفانه نه تنها این دولت بلکه همه دولت ها هر کس رییس جمهور یا وزیر می شود فکر می کند قدرت مطلق به دست آورده است و براساس این احساس شروع می کند به وعده دادن به مردم وعده هایی که با وجود موانع موجود در کشور عملی نخواهد شد بنابراین اعتماد مردم نسبت به دولت از بین خواهد رفت چرا که مردم توقع دارند که وعده هایی که به زبان می آید حداقل عملی شود.

وی در ادامه اظهارداشت: وعده ها به خاطر مجموعه ای از موانعی که وجود دارد از تحریم ها تا ریسک های سرمایه گذاری در کشور همه این ها موانعی هستند که هیچگاه اجازه نخواهند داد که وعده ها عملی شوند اگر چه وعده هایی که داده می شود اعتماد نخ نمای مردم را نخ نما تر می کند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه بخش خصوصی می تواند کمکی بر تحقق وعده ها باشد گفت: بخش خصوصی در فضای ناکارآمد وارد نمی شود باید یک بستری ایجاد شود تا بخش خصوصی رغبت کند تا سرمایه گذاری انجام دهد بخش خصوصی تا از سود مطمئن نشود وارد کاری نمی شود برعکس دولت که براساس بودجه کار را انجام می دهد و سود برایش اهمیتی ندارد با توجه به اینکه تحریم ها پابرجا خواهد ماند و این وعده ها غیر عملیاتی است از خاندوزی که دکتر اقتصاد دارد بعید است که گفته شود

وی وعده افزایش تجارت با سایر کشورها را مثال زد و گفت: تجارت با کدام کشور وقتی کشوری حاضر نیست با ایران تبادل داشته باشد و از تحریم آمریکا می ترسد حتی کشورهای همسایه حاضر به همکاری با ایران نیستند این وعده توخالی یکی از وعده های غیر عملی وزیر اقتصاد است.

مرتضی افقه درخصوص وعده مالیاتی که وزیر اقتصاد داده است گفت: مالیات ها رویا پردازی است که وزیر اقتصاد دارد که اگر قرار به محقق شدن بود در این مدت ۳۰ ساله محقق شده بود وزیر اقتصادی رویا پردازی را کنار بگذار و واقع بیینانه صحبت کند.

وی در ادامه از وعده های دولت های قبل گفت: همه این وعده ها را دولت های قبل هم داده بودند به طور مثال سند چشم انداز که ۴ سال دیگر به اتمام می رسد و هیچ وقت محقق نشد یا سال ۹۷ که اعلام کردیم ما قطب تولید در کشور خواهیم شد که هیچ وقت اقتصاد کشور به گونه ای پیش نرفت که بتوانیم قطب تولید کشور شویم اگر براساس شعار باشد اقتصاد هیچ وقت موفق نخواهد بود بهتر است به جای وعده دادن کمی تجارب دیگر دولت ها را بخوانیم بعد وعده دهیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهارداشت: تا وقتی که موانع وجود دارد هیچ اقتصادی موفق نخواهد بود رفع موانع نیز در کوتاه مدت صورت نخواهد پذیرفت و این کار ساده ای هم نیست که دولت می خواهد انجام داد بنابراین بهتر است قبل از هر صحبت و وعده ای تجارب دیگران را نیز ببینیم.