در روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تورم در سه ماه اخیر بالای 60 درصد بوده و این خبر توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و دلیل این افسارگریختگی کاملا مشخص نیست چرا که تورم موجب شده تا خانوارها روزانه سفره هایشان آب برود ونابود شود.

مونا ربیعیان / در صورتی که در سه ماه اخیر نه تنها قیمت کالای اساسی افزایش داشته است بلکه قیمت  ارز نیز در این سه ماه حدود ۴۰۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است که این می تواند پاییز و زمستان سختی را برای مردم رقم بزند.

کنترل تورم به اصلاح اقتصاد بستگی دارد

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در خصوص کنترل تورم در ماه های پیش رو به خبرنگار ما گفت: کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند چهار اصلاح بنیادی دارد تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد این تورم و افزایش قیمت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.

وی در ادامه اصلاحات را اینگونه بیان کرد: کسری بودجه بالایی که در کشور وجود دارد باعث ناترازی در منابع بانک ها و بانک مرکزی شده است و به نحوی که بی انضباطی مالی در دولت ها شده است و عامل دوم ناترازی نظام بانکی در کشور چرا که ترازنامه های بانکی واقعی نیستند بنابراین رشد نقدینگی بیشتر می شود و ایجاد تورم می کند عامل سوم تجارت در اقتصاد ایران است تا امروز صادرات نفتی باعث می شد تا نقایص صادرات غیر نفتی مشخص نشود بنابراین وقتی صادرات نفت به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرد این اثر خودش را منابع ارزی و بازارهای ارز کشور گذاشته است عامل آخر انتظارات تومری و نا اطمینانی و ریسک های تجاری اقتصادی و سیاسی است این انتظارات خودش شعله های تورم را روشن می کند و در اخر باید به این اشاره کرد که عدم هماهنگی تولید، واردات و توزیع که این سه نظام تا وقتی هماهنگ نشوند موجب افزایش قیمت ها در سراسر کالاها خواهد شد.

تورم انباری از باروت روشن در کشور

این کارشناس اقتصادی درخصوص عوامل تورم زایی در کشور مثالی زد و گفت: این ناترازی ها مانند یک انبار پر از کاه است که با هر انتظار تورمی و ناهماهنگی ایجاد شده آتشی بر این انبار روشن می شود و این انبار شعله ور خواهد شد.

وحید شقاقی شهری در خصوص افزایش قیمت ها در سه ماهه اخیر اظهار داشت: تقریبا اتفاقی که در سه ماهه اخیر رخ داده است این بود که حدود ۴۰۰۰ هزار تومان قیمت دلار افزایش پیدا می کرده است در صورتی که در سال ۹۷ قیمت ارز ۳۵۰۰ بود اما امروزه از اول تیرماه تا اول مهر ماه قیمت ارز حدود ۴۰۰۰ هزارتومان افزایش داشته یعنی از قیمت ارز سال ۹۷ هم بیشتر و این افزایش در سه ماه بعد روی کالای اساسی تاثیر خواهد گذاشت.

وی در ادامه بیان کرد: افزایش ۴۰۰۰ هزار تومانی یعنی افزایش در سه ماه بعد قیمت کالاها و خدمات به تدریج دلیل این افزایش همان افزایش قیمت ارز بوده است قیمت دلار معلول است و باید علت ها را درست کنیم کنترل و محدود کردن معلول ها می تواند باعث ایجاد تورم چندین برابری نیز شود.

رانت در دستوری عمل کردن اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در پایان از کنترل دستوری بیان کرد: دستوری عمل کردن در اقتصاد یک تجربه شکست خورده است که طی سی سال تکرار می شود و به جای اینکه از تجربه استفاده کنیم ان را تکرار می کنیم همانطور که دیدید روز چهارشنبه وزیر کشاروزی اعلام کرد که لبنیات باید ده درصد کاهش قیمت داشته باشد اما از شنبه بازار مسیر عکس رفت و نه تنها قیمت ها کاهش پیدا نکرده بلکه روند اگر شما دیدید که بازاری با دستوری عمل کردند واقعا کنترل شد باید دانست که در انجا رانتی وجود دارد تا وقتی علت ها حل نشود مبارزه با معلول جوابگو نخواهد بود.