در حال حاضر مجلس طرح هایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم داده است از تهاتر نفت با کالا تا راهکاری برای افزایش تولید در کشور اما در حال حاضر این طرح ها نمی تواند پاسخگوی مشکلات مردم باشند.

مونا ربیعیان/ این طرح ها همه در بلند مدت می تواند تاثیر منفی داشته باشد و از جیب مردم هزینه کرد داشته باشد از سوی دیگر مسوولین به دنبال بستن قرارداد های طولانی مدت با سایر کشورها قصد دارند تا راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا کنند اما مشکلات ما تنها تحریم ها نیست بلکه اف ای تی اف نباشد مبادلات بانکی هم نخواهد بود مسوولین ما فقط به دنبال تحریم ها نباید باشند بلکه مشکلات بیشتر از تحریم ها و باید به مرور مشکلات سیاسی که وارد اقتصاد کشور شده است را ترمیم کنیم.

طرح های از جیب مردم

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص طرح های مجلس مطرح کرد: در حال حاضر مجلس قصد ندارد که به مسئله تحریم ها ورود کند و معیشت مردم را گرو سیاست های خود گرفته است و طرح هایی که ارائه می شود همه راه حل های موقتی است که به مرور مردم را گرفتار می کنند.

وی در ادامه اظهارداشت: تهاتر نفت با کالا بدون مبادلات بانکی امکان پذیر نیست و طرح های اینگونه نیز طرح هایی از جیب مردم هستند و کالاهای وارداتی از سوی کشورهای مطرح شده الزاما بهترین کالاها نیستند و ضمن اینکه قدرت انتخاب را از مردم نیز خواهیم گرفت و این طرح ها موقت است نه دائم و این راه ها برای وقت چانه زنی برای مشکلات است .

تولید انحصاری  نابود کننده است

مرتضی افقه در بخشی از مصاحبه خود از انحصار طلبی در کشور گفت: این نوع مدیریت آینده تولید داخلی را به سمت آینده خودروسازان می برد و انحصار را گسترش می دهد با این کار کالاها را محدود به داخل می کنیم و انحصار را رواج می دهیم و وقتی تولید کننده داخلی رغیبی نبیند دلیلی هم بر کاهش قیمت ها ندارد بنابراین قیمت ها را روز به روز با دلایل مختلف افزایش می دهند و این مردم هستند که تاوان این را پرداخت می کنند. در واقع باید گفت سیاست گذاری های اشتباه مردم را با گرانی رو به رو می کند و شرایط سخت موجود را سخت تر خواهد کرد.

قراردادهای کاغذی

وی در پایان بیان کرد: در گذشته پول نفت وارد کشور می شد و مردم گرفتاری های امروز را نداشتند اما امروزه راهکارهای اقتصادی جوابگو نیست و راهکار سیاسی برای بیرون رفت لازم است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد تجارتی است و نیاز به روابط بین المللی دارد و تا زمانی که روابط سیاسی عادی و تحریم ها برداشته نشود  و از سوی دیگر اف ای تی اف تایید نگردد مشکلات روز به روز بیشتر می شود و سیاست گذاری های اشتباه می تواند امردم را گرفتار تر از قبل کنند باید تمام سیاست گذاری ها با دقت تمام صورت گیرد تا قدرت خرید مردم بیشتر از این کاهش پیدا نکند. قراردادهای طولانی مدت نمی تواند کمکی بر روند بهبود اقتصادی داشته باشد چرا که تحریم ها قدرت بیشتری از قراردادها دارند و در حال حاضر این قراردادها کاغذی بیش نیستند و عملی نخواهند شد.