دکتر محمد صادق محبی نظر، مدیرعامل شرکت گاز استان همدان ، ضمن قدردانی از نگاه مثبت مجموعه آموزش و پرورش به مقوله‌ فرهنگ‌سازی مصرف گاز گفت: با همکاری فی‌مابین می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم و روزبه‌روز شاهد کاهش حوادث ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی باشیم و از سویی بتوانیم امکان صرفه‌جویی حداکثری در مصرف گاز را به‌عنوان یک ثروت ملی فراهم آوریم.

وی بر اهمیت و ضرورت مصرف بهینه گاز به روش آموزش با محوریت مصرف ایمن و کاهش مصدمات و خطرات احتمالی و اجرای طرح ها و روشها به منظور کاهش مصرف گاز تاکید کرد و افزود: آنچه برای این شرکت در کنار توسعه گازرسانی و خدمات‌رسانی اهمیت دارد، آگاهی‌بخشی به مشترکان در زمینه صرفه‌جویی در مصرف گاز، همچنین کاهش صدمات و خطرهای احتمالی ناشی از رعایت نکردن نکات ایمنی است و امیدواریم با حضور کارشناسان شرکت گاز در مدارس ، شاهد کاهش حوادث و مصرف بهینه گاز باشیم.

وی تصریح کرد: شرکت گاز استان در نظر دارد با اجرای طرح های بهینه سازی موتورخانه ها در ادارات و مدارس سطح استان از طریق آموزش های لازم و برگزاری جشنواره با موضوع مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی توسط سفیران گاز، همکاری در زمینه تولید محتوای آموزشی و فرهنگی برای دمای ۱۸-۲۱ در جه را اجرا نماید.

مدیر عامل شرکت گاز افزود: در همین راستا جشنواره ایی با موضوعیت روش های مصرف بهینه وایمن گاز در سطح مدارس مقاطع متوسطه جهت ارائه راهکار برای مصرف بهینه وایمن گاز طبیعی در منزل مسکونی توسط دانش آموزان وارسال مطالب به روابط عمومی شرکت گاز ،همراه با اهداء جوایز برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان همدان دانش آموزان با نصب برنامه موبایلی شرکت گاز روی گوشی همراه و ثبت رقم کنتور گاز منزل خود و اعلام روش پیشنهادی خود برای مصرف بهینه و ایمن به مدیر مدرسه، در این جشنواره ثبت نام میشوند. در پایان بهمن ماه توسط همکاران شرکت گاز پیشنهادات دانش آموزان و تاثیر آن مورد بررسی قرار می گیرد و به ۲۰ نفر از دانش آموزان و ۳ نفر از مدیران منتخب جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان همدان دانش آموزان با نصب برنامه موبایلی شرکت گاز روی گوشی همراه و ثبت رقم کنتور گاز منزل خود و اعلام روش پیشنهادی خود برای مصرف بهینه و ایمن به مدیر مدرسه، در این جشنواره ثبت نام میشوند. در پایان بهمن ماه توسط همکاران شرکت گاز پیشنهادات دانش آموزان و تاثیر آن مورد بررسی قرار می گیرد و به ۲۰ نفر از دانش آموزان و ۳ نفر از مدیران منتخب جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.