مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: جریمه نقدی ۲.۶ میلیارد ریالی متهم پرونده قاچاق ارز قطعی شد.

سیدنجیم حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: ماموران اداره اطلاعات استان کردستان در بازرسی از یک اتوبوس مقدار ۳۸ هزار دینار عراقی و ۲۶۵ دلار را از یکی از مسافران کشف کردند و به تعزیرات ارسال کردند.

وی اظهار داشت: شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سنندج با توجه به خرید ارزها از مبادی غیرمجاز، قاچاق را محرز و متهم را ضمن ضبط ارزهای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که با اعتراض متهم، پرونده مجددا در شعبه چهارم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات رسیدگی و جریمه نقدی متهم ۲ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال تعیین شد.